Park w Pokoju - Baseny Ogrodowe
GALERIA

10 stycznia 2014 r. w Gminnym Ośrodku Kultury, Sportu i Rekreacji, odbyło się spotkanie noworoczne Wójta Gminy Pokój - Barbary Zając z przedsiębiorcami oraz organizacjami pozarządowymi. Podczas spotkania  odbyła się prezentacja podsumowująca 2013 rok. Pani Wójt omówiła zagadnienia związane m.in.: z inwestycjami, realizacją projektów unijnych, gospodarką komunalną. Zaprezentowane zostały także plany na 2014 rok. Podczas spotkania głos zabrał również Skarbnik Gminy Pokój - Marcin Maryjowski, który przybliżył zebranym korzyści płynące z utworzenia w Pokoju LOKALNEGO FUNDUSZU POŻYCZKOWEGO „SAMORZĄDOWA POLSKA”.

 

W części artystycznej spotkania wystąpiły zespoły działające przy GOKSiR w Pokoju - POZIOM, PAX oraz ZIELENIECKIE DZIOŁCHY.

 

Spotkania noworoczne Wójta z przedsięborcami i organizacjami pozarządowymi odbywają się corocznie. W tym roku wśród przybyłych na spotkanie gości znaleźli się: przedsiębiorcy działający na terenie gminy Pokój, sołtysi, radni, dyrektorzy placówek oświatowych, księża oraz przedstawiciele organizacji pozarządowych.

 

Opublikował(a): Tomasz Zimoch
Data publikacji:
 03-03-2014 00:46

Przewiń do góry