Park w Pokoju
GALERIA

 

  1. Działka numer 1014/1, k.m. 3, z obrębu Domaradz, miejscowośći Paryż KW OP1U/00038427/4. Powierzchnia 0,1500 ha.
  2. Nieruchomość gruntowa zabudowana (budynek mieszkalno - gospodarczy). Powierzchnia użytkowa mieszkalna – 42,25 m .kw.
  3. Brak miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego.
  4. Cena nieruchomości 44 265 zł (VAT zw.)
  5. Sprzedaż w drodze przetargu ustnego nieograniczonego.
  6. Termin do złożenia wniosku przez osoby, którym przysługuje pierwszeństwo w nabyciu nieruchomości na podstawie art. 34 ust. 1 pkt 1 i pkt 2 upływa 9 stycznia 2014 r.

Uwagi:

  • Wniosek, o którym mowa w pkt „6” należy złożyć w nieprzekraczalnym terminie, w formie pisemnej do Wójta Gminy Pokój.
  • Cena działki podana w pkt „4” jest ceną wyjściową do przetargu, nie zawiera innych opłat i podatków związanych z przeniesieniem prawa własności oraz wpisem do księgi wieczystej itp., do których poniesienia jest zobowiązany nabywca.
  • Wywieszono na okres 28-11-2013 r. do 19-12-2013 r. na tablicy ogłoszeń (budynek A – parter, boczne wejście) Urzędu Gminy Pokój oraz na www.gminapokoj.pl
  • Szczegółowych informacji udziela Mariusz Danielak tel. /77/ 46-93-085 (080) wew. 40.
Opublikował(a): Tomasz Zimoch
Data publikacji:
 28-11-2013 10:44

Przewiń do góry