RODO - KLAUZULA INFORMACYJNA - więcej informacji - KLIKNIJ TUTAJ

gmina-pokoj-slider2.jpeg
 
Wybierz język:

Wykaz nieruchomości (prawa własności) przeznaczonej do dzierżawy w trybie bezprzetargowym, sporządzony przez Wójta Gminy Pokój na podstawie art. 35 ustawy o gospodarce nieruchomościami

1. Nieruchomość numer 214/2, k.m.2, obręb Krogulna,  KW 71434,

 • powierzchnia 0,0100 ha,
 • opłata 4,92 zł/m-ąc z Vat,
 • dzierżawie podlega 0,001 ha pod ustawienie kontenera na odzież.
 • brak aktualnego planu zagospodarowania przestrzennego.

2. Nieruchomość numer 103, k.m.1, obręb Zieleniec,  KW OP1U/00083188/6,

 • powierzchnia 0,3100 ha,
 • opłata 4,92 zł/m-ąc z Vat,
 • dzierżawie podlega 0,001 ha pod ustawienie kontenera na odzież.

3. Nieruchomość numer 248/142, k.m.2, obręb Pokój,  KW OP1U/00083296/6,

 • powierzchnia 0,2580 ha,
 • opłata 4,92 zł/m-ąc z Vat,
 • dzierżawie podlega 0,001 ha pod ustawienie kontenera na odzież.

4. Nieruchomość numer 122, k.m.1, obręb Ładza,  KW OP1U/00083185/5,

 • powierzchnia 1,2700 ha,
 • opłata 4,92 zł/m-ąc z Vat,
 • dzierżawie podlega 0,001 ha pod ustawienie kontenera na odzież.

5. Nieruchomość numer 937/72, k.m.1, obręb Pokój,  KW 72456,

 • powierzchnia 0,2336 ha,
 • opłata 4,92 zł/m-ąc z Vat,
 • dzierżawie podlega 0,001 ha pod ustawienie kontenera na odzież.