Park w Pokoju
GALERIA
  1. Działka numer 254/1, k.m. 1, z obrębu Ładza, miejscowości Ładza KW OP10/00026752/4. Powierzchnia 0,1100 ha.
  2. Nieruchomość gruntowa niezabudowana.
  3. Brak miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego.
  4. Cena nieruchomości 1 288,00 zł (VAT zw.)
  5. Sprzedaż w drodze przetargu ustnego nieograniczonego.
  6. Termin do złożenia wniosku przez osoby, którym przysługuje pierwszeństwo w nabyciu nieruchomości na podstawie art. 34 ust. 1 pkt 1 i pkt 2 upływa 24 lutego 2014 r.

  Uwagi:

  • Wniosek, o którym mowa w pkt „6” należy złożyć w nieprzekraczalnym terminie, w formie pisemnej do Wójta Gminy Pokój.
  • Cena działki podana w pkt „4” jest ceną wyjściową do przetargu, nie zawiera innych opłat i podatków związanych z przeniesieniem prawa własności oraz wpisem do księgi wieczystej itp., do których poniesienia jest zobowiązany nabywca.  
  • Wywieszono na okres 13-01-2014 r. do 03-02-2014 r. na tablicy ogłoszeń (budynek A – parter, boczne wejście) Urzędu Gminy Pokój oraz na www.gminapokoj.pl
  • Szczegółowych informacji udziela Agnieszka Piekarek tel. /77/ 46-93-085 (080) wew. 41.

 

Opublikował(a): Tomasz Zimoch
Data publikacji:
 13-01-2014 12:07

Przewiń do góry