RODO - KLAUZULA INFORMACYJNA - więcej informacji - KLIKNIJ TUTAJ

gmina-pokoj-slider2.jpeg
 
Wybierz język:

Wykaz dla działki 67/2 - Świercowskie

 

Wykaz nieruchomości (prawa własności) przeznaczonej do dzierżawy w trybie bezprzetargowym, sporządzony przez Wójta Gminy Pokój na podstawie art. 35 ustawy o gospodarce nieruchomościami

 

 

  1. Nieruchomość numer 67/2, k.m.1, obręb Domaradz,  KW 54621,
    • powierzchnia 0,3244 ha,
    • opłata 1,82 zł/m-ąc,
    • dzierżawie podlega sam grunt bez zabudowań,
    • brak aktualnego planu zagospodarowania przestrzennego.

 

Uwagi:

Ø      Wywieszono na okres 23-10-2013 r. do 13-11-2013 r. na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy Pokój oraz na www.gminapokoj.pl

Ø      Szczegółowych informacji udziela Mariusz Danielak tel. /077/ 46-93-085 (080) wew. 40.