Park w Pokoju - Świątynia Matyldy
GALERIA

22 października 2013 r. w Urzędzie Gminy Murów odbyło się spotkanie dot. odtworzenia linii kolejowej relacji Jełowa-Murów-Namysłów. W spotkaniu wzięły udział podmioty zainteresowane partycypacją we wspólnym, planowanym projekcie odtworzenia ww. odcinka linii kolejowej. Planowane są kolejne spotkania odnośnie potencjalnego przywrócenia ruchu kolejowego na zawieszonej trasie i możliwości jego współfinansowania ze środków unijnych.

Inicjatorem spotkania był Wójt Gminy Murów, który po uprzednich rozmowach z włodarzami Stora Enso Wood Products Sp. z o.o. w Murowie odnośnie planów dotyczących rozbudowy tartaku, stwierdził iż istnieje realne zapotrzebowanie na odtworzenie zawieszonego ruchu kolejowego na trasie Jełowa-Murów-Namysłów i tym samym na odciążenie komunikacji drogowej, służącej obecnie m.in. transportowi drewna ww. spółki i innych podmiotów gospodarczych.

W spotkaniu uczestniczyli: wicemarszałek województwa opolskiego - Tomasz Kostuś, z-ca dyrektora PKP PLK Oddział Opole - Piotr Krywult, przedstawiciele PKP Oddziału Gospodarowania Nieruchomościami we Wrocławiu, Zarządca Rejonowy Administrowania i Utrzymania Nieruchomości w Opolu - Anna Kornek, oraz Klaudia Grzesik, włodarze Stora Enso Wood Products Sp. z o.o. w Murowie: dyrektor Michael Temper, dyrektor Grupy Centralnoeuropejskich Tartaków - Herbert Jöbstl i prezes Robert Motała oraz Krystian Baldy – Wójt Gminy Łubniany, Barbara Zając – Wójt Gminy Pokój, Barbara Bednarz – Wójt Gminy Świerczów oraz z-ca burmistrza Namysłowa - Andrzej Galla z kierownikiem wydziału gospodarki komunalnej i inwestycji - Tadeuszem Bagińskim.

Po wstępnym przywitaniu gości zebrania, Wójt Gminy Murów przedstawił wizję odtworzenia przedmiotowego połączenia linii kolejowej, zachęcił do partycypacji ościenne gminy oraz zwrócił uwagę na możliwość dofinansowania projektu modernizacji ze środków Unii Europejskiej (UE) w ramach nowego okresu programowania na lata 2014-2020.

Wicemarszałek Tomasz Kostuś stwierdził w związku z przedstawioną sytuacją, iż w ramach VII osi priorytetowej - „Transport przyjazny środowisku" możliwe byłoby ujęcie odtworzenia linii kolejowej na odcinku Opole-Namysłów jako potencjalnego projektu na dofinansowanie przez UE. Z-ca dyrektora PKP PLK Oddział Opole - Piotr Krywult zwrócił jednak uwagę wszystkich na zły stan techniczny zawieszonej linii, spowodowany m.in. dewastacją oraz na wymóg znacznego nakładu finansowego na ewentualny remont. Herbert Jöbstl - dyrektor Grupy Centralnoeuropejskich Tartaków przytoczył w toku rozmów plany rozbudowy lokalnego tartaku w Murowie i w związku z tym nadmienił przewidywalny wzrost rocznej produkcji drewna do ok. 550 tyś. ton, przy obecnych 50 tyś. Przewidywalny wzrost produkcji drewna oznaczałby również wzrost zatrudnienia z 170 do 300 osób.

Uczestnicy zebrania postanowili wykonać na następne, planowane spotkania dokładną symulację kosztów odtworzenia ruchu kolejowego wraz z szacunkowym zapotrzebowaniem społecznym na tę formę komunikacji oraz przygotować listę potencjalnych, zainteresowanych przedmiotową inwestycją podmiotów gospodarczych z terenów ościennych gmin. Dodatkowo zostanie przeprowadzona szczegółowa analiza możliwości dofinansowania projektu ze środków unijnych.     

DSCF2485 [Rozdzielczość Pulpitu] - Kopia.jpeg

źródło: www.murow.pl

Opublikował(a): Tomasz Zimoch
Data publikacji:
 06-11-2013 14:31

Przewiń do góry