RODO - KLAUZULA INFORMACYJNA - więcej informacji - KLIKNIJ TUTAJ

gmina-pokoj-slider2.jpeg
 
Wybierz język:

Ankiety dot. Strategii Rozwoju Regionu Kluczbork-Namysłów-Olesno

Szanowni Państwo

W związku z realizacją Strategii Rozwoju Regionu Kluczbork-Namysłów-Olesno, do którego należy m.in. gmina Pokój, prosimy mieszkańców, przedsiębiorców i przedstawicieli organizacji pozarządowych o wypełnienie poniższych ankiet w celu uzyskania jak największej ilości informacji, oczekiwań, spostrzeżeń, wniosków do opracowywanego projektu strategii.

Wypełnione ankiety umożliwią utworzonie Raportu z badania ankietowego oraz przygotowanie spotkań w ramach planowanych konsultacji społecznych dot. Strategii Rozwoju.

Prosimy o wypełnienie poniższych ankiet online lub w wersji papierowej w siedzibie Urzędu Gminy Pokój: 


Tematy pokrewne: