RODO - KLAUZULA INFORMACYJNA - więcej informacji - KLIKNIJ TUTAJ

gmina-pokoj-slider2.jpeg
 
Wybierz język:

Niższe stawki za śmieci w 2014 r. wymagają złożenia nowej deklaracji

ZAWIADOMIENIE

Uprzejmie informuję, że ze względu na zmniejszenie się stawki za odbiór odpadów obowiązkowe jest złożenie do dnia 31 stycznia 2014 r. nowej deklaracji. Druki do pobrania w Urzędzie Gminy oraz na stronie www.gminapokoj.pl. Możliwe będzie również wypełnienie deklaracji na spotkaniach, które odbędą się z mieszkańcami, osobami prowadzącymi działalność gospodarczą, parafiami w niżej wymienionych terminach. Proszę o posiadanie na spotkaniu dowodu osobistego.

terminy i miejsca spotkań.jpeg


Wzory deklaracji (*.doc - edytowalne):

Wzory deklaracji (*.pdf):


Zwracam się z prośbą o wypełnienie sprawozdania o ilości odpadów poddanych kompostowaniu w roku 2013. Dane te potrzebne są do rocznego sprawozdania przekazywanego do Urzędu Marszałkowskiego Województwa Opolskiego. Druki sprawozdania dostępne są w Urzędzie Gminy Pokój oraz na stronie www.gminapokoj.pl (poniżej).