Park w Pokoju - Baseny Ogrodowe
GALERIA

Gmina Pokój zaprasza do składania ofert na sukcesywną wycenę nieruchomości w roku 2014

  1. Przedmiotem zamówienia jest wykonanie na piśmie ok. 20 szt./rocznie opinii o wartości nieruchomości w formie operatu szacunkowego z możliwością powiększenia zamówienia.
  2. Termin wykonania 1 operatu - 2 tygodnie.
  3. Upoważnionym do kontaktów z oferentami jest Agnieszka Piekarek, Urząd Gminy Pokój, ul. Sienkiewicza 8,
    46-034 Pokój, biuro nr 41, fax 77/4693-080 wew. 22, tel. 774693080 wew. 41, e-mail: a.piekarek@gminapokoj.pl do godz. 15.30
  4. Ofertę należy złożyć w terminie do dnia 10.03.2014 r. na w/wym. e-mail, fax lub osobiście w sekretariacie Urzędu Gminy Pokój do godziny 15.00
  5. Jedynym kryterium wyboru oferty jest cena 100%.
  6. Szczegółowych informacji na temat powyższego zlecenia wyłonionemu oferentowi udzieli Agnieszka Piekarek.
     

O złożonych ofertach i o wyborze oferty zamawiający poinformuje na stronie internetowej.

Informacja o wyborze oferty

Gmina Pokój informuje, że zgodnie z zapytaniem z dnia 4 marca 2014 r. dotyczącym sukcesywnej wyceny nieruchomości gminnych, została wybrana firma „AESTIMATOR” z Opola, która złożyła najkorzystniejszą ofertę cenową.

Przewiń do góry