Park w Pokoju - Baseny Ogrodowe
GALERIA

Na podstawie pisma PPIS w Namysłowie z dnia 25.06.2013 r. Nr HK/AN-43360-4-20/13

Na podstawie sprawozdań z badań wody nr 279/W/N/OK/13 z dnia 10.06.2013r. i  280/W/N/OK/13 z dnia 19.06.2013 r. pobranej do badań laboratoryjnych w dniu 04.06.2013 r. z wodociągu publicznego w Siedlicach w ramach monitoringu jakości wody Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Namysłowie informuje, że jakość wody w zakresie oznaczonych parametrów organoleptycznych, fizykochemicznych i mikrobiologicznych spełnia wymagania określone w rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 29.03.2007 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz.U. z 2007r., Nr 61, poz.417 z późn. zm.)

Ocena dotyczy próbek wody pobranych w dniu 04.06.2013 r.Wszystkie ważne informacje z terenu gminy Pokój przesyłane są do mieszkańców za pośrednictwem bezpłatnego Samorządowego Informatora SMS - kody rejestracyjne - KLIKNIJ TUTAJ


 

Opublikował(a): Tomasz Zimoch
Data publikacji:
 12-04-2011 14:30

Przewiń do góry