Park w Pokoju
GALERIA

   W ramach projektu „Ja w szkole II” prowadzę w Publicznej Szkole Podstawowej w Pokoju zajęcia polonistyczne dla dzieci z trudnościami w nauce czytania i pisania w klasie III. Odbywają się one raz w tygodniu po jednej godzinie. Uczniowie mają możliwość doskonalenia techniki czytania ze zrozumieniem. Analizują teksty. Układają zdania i krótkie opowiadania. Doskonalą zasady poprawności ortograficznej poprzez rozwiązywanie zagadek, rebusów i krzyżówek. Korzystają z tematycznych  gier planszowych i edukacyjnych.  Ćwiczą wypowiedzi ustne opowiadając przeczytane teksty. Układają ustne i pisemne podpisy do historyjek obrazkowych.

   W ramach projektu „Ja w szkole II” prowadzę zajęcia korekcyjne dla dzieci z wadami postawy w klasach I- III. Zajęcia odbywają się po jednej godzinie raz w tygodniu. Ćwiczenia maja na celu korygowanie zaburzeń statyki ciała i przeciwdziałanie utrwalaniu i pogłębianiu się wad postawy. Uczniowie doskonalą sprawność fizyczną, wyrównują zaburzenia w rozwoju motorycznym oraz kształtują nawyk prawidłowej postawy ciała w różnych sytuacjach życiowych.

Katarzyna Łapszyńska

jawszkole1.jpeg jawszkole2.jpeg jawszkole3.jpeg

jawszkole4.jpeg jawszkole5.jpeg jawszkole6.jpeg

jawszkole7.jpeg jawszkole8.jpeg jawszkole9.jpeg


W Szkole Podstawowej w Pokoju w ramach projektu „Ja w szkole II” dzieci uczestniczą między innymi w zajęciach socjoterapeutycznych - są to zajęcia adresowane do uczniów klas I - III. Mają  one na celu nabywanie umiejętności komunikowania się, rozwijanie umiejętności emocjonalnych, pomaganie w poznaniu samych siebie, budowanie udanych relacji z rówieśnikami i osobami dorosłymi.

Uczniowie uczestniczą również w zajęciach korekcyjno – kompensacyjne dla dzieci ze specyficznymi trudnościami w czytaniu i pisaniu, w tym także zagrożonych ryzykiem dysleksji. Program zajęć ukierunkowany jest na potrzeby dzieci mających trudności z opanowaniem umiejętności czytania i pisania. Jego celem jest niwelowanie trudności i niepowodzeń szkolnych poprzez usprawnienie percepcji słuchowej, wzrokowej, ćwiczenia koordynacji wzrokowo-ruchowej i sprawności manualnej, doskonalenie techniki czytania, utrwalenie zasad pisowni.

Uczniowie podczas zajęć socjoterapeutycznych

Moje dobre i złe zachowanie

socjoter1.jpeg socjoter2.jpeg

Nasz kodeks

kodeks.jpeg kodeks2.jpeg

Uczniowie podczas zajęć korekcyjno – kompensacyjnych - (Klasa II)

Układanie zdań z rozsypanki wyrazowej

zaj kk - rozsypanka.jpeg zaj kk - rozsypanka2.jpeg

Puzzle ortograficzne

puzle.jpeg puzle2.jpeg

Gra dydaktyczna „Pomyśl, ułóż, sprawdź”- rozpoznawanie rzeczowników

pomyśl, ułóż, sprawdź.jpeg pomyśl, ułóż, sprawdź2.jpeg

Opracowanie i zdjęcia -  Barbara Nowacka       


Więcej informacji: Ja w szkole II

Opublikował(a): Tomasz Zimoch
Data publikacji:
 02-04-2013 14:20

Przewiń do góry