Park w Pokoju - Świątynia Matyldy
GALERIA
spo.gif
Projekty:
  1. Remont wiejskiego boiska sportowego i szatni w Domaradzu
  2. Remont chodników i placu postojowego w Domaradzu
  3. Remont chodnika, parkingów i placów w Fałkowicach
  4. Budowa boisk sportowych w Krogulnej
  5. Remont i wyposażenie świetlicy wiejskiej w Zawiści
  6. Remont i wyposażenie świetlicy wiejskiej w Lubnowie
zostały zrealizowane dzięki współfinansowaniu ze środków Uni Europejskiej w ramach Sektorowego Programu Operacyjnego " Restrukturyzacja i modernizacja sektora żywnościowego oraz rozwoju obszarów wiejskich 2004-2006"
Działanie 2.3 - Odnowa wsi oraz zachowanie i ochrona dziedzictwa kulturowego
Opublikował(a): Tomasz Zimoch
Data publikacji:
 06-12-2007 10:57

Przewiń do góry