RODO - KLAUZULA INFORMACYJNA - więcej informacji - KLIKNIJ TUTAJ

gmina-pokoj-slider2.jpeg
 
Wybierz język:

SPO-ROL

spo.gif
Projekty:
  1. Remont wiejskiego boiska sportowego i szatni w Domaradzu
  2. Remont chodników i placu postojowego w Domaradzu
  3. Remont chodnika, parkingów i placów w Fałkowicach
  4. Budowa boisk sportowych w Krogulnej
  5. Remont i wyposażenie świetlicy wiejskiej w Zawiści
  6. Remont i wyposażenie świetlicy wiejskiej w Lubnowie
zostały zrealizowane dzięki współfinansowaniu ze środków Uni Europejskiej w ramach Sektorowego Programu Operacyjnego " Restrukturyzacja i modernizacja sektora żywnościowego oraz rozwoju obszarów wiejskich 2004-2006"
Działanie 2.3 - Odnowa wsi oraz zachowanie i ochrona dziedzictwa kulturowego