Park w Pokoju
GALERIA

URZĄD GMINY POKÓJ – INSTYTUCJA DOSKONALĄCA SIĘ

 

Urząd Gminy Pokój jako jeden z 80 w całym kraju przystąpił do realizacji, projekt systemowego MSWiA: „Przygotowanie jednostek samorządu terytorialnego do stosowania Wspólnej Metody Oceny CAF w procesie mierzenia potencjału i dokonań poprzez szkolenia pracowników i pomoc doradczą”. Projekt jest współfinansowany z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Działania 5.2 Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki. Urząd nie ponosi kosztów za udział w projekcie. 

CAF jest narzędziem przeznaczonym dla jednostek administracji publicznej, za pomocą którego jednostka usprawni swój system zarządzania. Przystąpienie do projektu daje możliwość wdrożenia nowoczesnego, a jednocześnie prostego procesu doskonalenia funkcjonowania urzędu. W ramach realizowanego projektu, pracownicy Urzędu Gminy Pokój dokonają samooceny z wykorzystaniem Metody Samooceny CAF. Samoocena pozwoli także pracownikom na lepsze poznanie organizacji, poprzez wnikliwe zapoznanie się z zadaniami realizowanymi na poszczególnych stanowiskach pracy.

Proces samooceny polegać będzie na zbadaniu organizacji w 9 kryteriach podzielonych na dwa obszary,: tj. potencjał oraz wyniki.

kryteria potencjału:

1)     przywództwo

2)     strategia i planowanie

3)     pracownicy

4)     partnerstwo i zasoby

5)     procesy

kryteria wyników:

6)     wyniki działalności w relacjach z obywatelami/klientami

7)     wyniki działalności w relacjach z pracownikami

8)     społeczne wyniki działalności

9)     kluczowe wyniki działalności

Przeprowadzona samoocena z wykorzystaniem Modelu CAF dostarczy organizacji informacji w zakresie:

        mocnych stron organizacji

        obszarów do poprawy,

        realizowanych działań mogących stanowić dobre praktyki dla innych,

        czy posiadany przez organizację potencjał przekłada się na wyniki jej pracy.

 

Wyniki samooceny stanowić będą podstawę do planowania i realizacji działań doskonalących system zarządzania organizacją. Poprawa jakości i systemu pracy wewnątrz urzędu bezpośrednio wpłynie na lepszą jakość obsługi mieszkańców Gminy Pokój i innych zainteresowanych, załatwiających swoje sprawy w Urzędzie Gminy Pokój.

 

Opublikował(a): Tomasz Zimoch
Data publikacji:
 24-02-2010 14:54

Przewiń do góry