RODO - KLAUZULA INFORMACYJNA - więcej informacji - KLIKNIJ TUTAJ

gmina-pokoj-slider2.jpeg
 
Wybierz język:

Centrum Doświadczania Świata

Rysunek1.gif


Czym jest projekt utworzenia Centrum Doświadczania Świata ?

Jest to wizja zagospodarowania obiektu i terenu po byłej Szkole Podstawowej  w Ładzy  na cele ośrodka, który pełnił by funkcje:


  • ośrodka naukowego umożliwiającego prowadzenie badań naukowych / studenckich, w szczególności poświęconych walorom środowiskowym Stobrawskiego Parku Krajobrazowego,

  • atrakcji turystycznej eksponującej potencjał  turystyczny Borów Stobrawskich,

 

  • placówki edukacyjnej propagującej ochronę przyrody poprzez edukację ekologiczną,
  • ośrodka aktywności społeczności lokalnej w którym koncentrowało będzie się życia obywatelskie i społeczne w wymiarze lokalnym.


Osoba do kontaktu:
Joanna Ptaszek tel. +48 77 4693 080; mail:


Projekt porozumienia intencyjnego
DOCpr_Ladza.doc (87,50KB)