Park w Pokoju
GALERIA

Głównym celem projektu jest umożliwienie lokalnym społecznościom wiejskim korzystania z nowoczesnych form kształcenia na odległość, w tym także dostarczanie wiedzy i organizowanie procesu edukacyjnego. Utworzone w ramach projektu Centra będą pełniły rolę ośrodków edukacyjno – społeczno – kulturalnych służących społecznościom lokalnych i stwarzających im możliwość rozwoju, co jest ich najważniejszą funkcją.

Zgodnie z założeniami Centra będą wspierane poprzez kilka form kształcenia:
- udostępnienie biblioteki środków multimedialnych dla samokształcenia
- zorganizowanie współpracy z wyspecjalizowanymi jednostkami oświatowymi i szkolnictwem wyższym
- udostępnienie ścieżek edukacyjnych, których wybór może być dokonany przez beneficjenta w konsultacji z doradcą dostępnym przez Internet
- organizowanie egzaminów zawodowych i eksternistycznych potwierdzających posiadaną wiedzę i umiejętności
- organizowanie na rozpoznane zapotrzebowanie szkoleń „na żywo” z wykorzystaniem wyspecjalizowanego oprogramowania, prowadzonych przez wybranych specjalistów
- okresowe organizowanie seminariów w siedzibie Centrum

W czasie działania Centrum do dyspozycji mieszkańców Gminy będzie udostępnione 2 700 godzin elektronicznych szkoleń do samokształcenia oraz innych materiałów wspomagających procesy edukacyjne ukierunkowane na podnoszenie kwalifikacji oraz rozwój kompetencji w zakresie deficytowych zawodów. Przyjęta technologia uczenia się na odległość zindywidualizuje proces uczenia się, zdecydowanie rozszerzy ofertę edukacyjną dla mieszkańców wsi, a dostarczone biblioteki i organizowane procesy edukacyjne spowodują, iż dla beneficjentów cały proces edukacyjny będzie w dużej mierze nieodpłatny.

Na terenie gminy Pokój powstają dwa takie Centra w Pokoju i w Fałkowicach, które wkrótce zostaną uruchomione. Udostępnianie sali i zasobów Centrum potencjalnym użytkownikom będzie odbywało się w wyznaczonych godzinach:
- od poniedziałku do piątku od godziny 17.00 do 21.00
- w soboty i niedziele od godziny 12.00 do 22.00

W każdym z ośrodków do dyspozycji użytkowników będzie pracownik dydaktyczny i techniczny, którego zadaniem będzie pomoc w poszukiwaniu możliwości podnoszenia wykształcenia za pośrednictwem Internetu.

Beata Lelek

Opublikował(a): Tomasz Zimoch
Data publikacji:
 26-03-2008 07:46

Przewiń do góry