Park w Pokoju - Baseny Ogrodowe
GALERIA
baner.jpeg
Internetowe Centra Edukacyjno-Oświatowe na wsiach

CEL PROJEKTU
Celem projektu jest przyczynienie się do zmniejszenia dysproporcji w zakresie dostępu do edukacji i możliwości podnoszenia kwalifikacji zawodowych pomiędzy mieszkańcami terenów wiejskich a mieszkańcami terenów miejskich. Dodatkowym benefitem projektu jest przeciwdziałanie bezrobociu na terenach wiejskich.

Projekt „Internetowe Centra Edukacyjno-Oświatowe na wsiach” (ICEO) przewiduje uruchomienie 480 Centrów edukacyjnych na terenach gmin wiejskich i miejsko-wiejskich, rozłożonych równomiernie na terenie całego kraju. Korzystanie z Centrów umożliwi korzystanie z różnorodnych form edukacji zdalnej przez osoby zamieszkujące te tereny. Centra przewidują również organizowanie imprez kulturalnych i kulturalno-oświatowych, takich jak różnego rodzaju prelekcje, wykłady, pogadanki, prezentacje.

NAJWAŻNIEJSZE ZADANIA CENTRÓW

Zgodnie z założeniami najważniejszą funkcją Centrum jest kształcenie w różnych formach, w tym dostarczanie wiedzy, organizowanie procesu edukacyjnego oraz potwierdzanie posiadanej wiedzy stosownymi egzaminami.

Założono wspomaganie edukacji beneficjentów ostatecznych poprzez kilka form kształcenia, a w tym:

udostępnienie biblioteki środków multimedialnych dla samokształcenia;

zorganizowanie procesów edukacyjnych w oparciu o nauczanie na odległość we współpracy z wyspecjalizowanymi jednostkami oświatowymi i szkolnictwem wyższym;

udostępnienie ścieżek edukacyjnych, których wybór może być dokonany przez beneficjenta w konsultacji z doradcą dostępnym przez Internet;

wspomaganie beneficjentów w przystępowaniu do egzaminów zawodowych i eksternistycznych potwierdzających posiadaną wiedzę i umiejętności;

organizowanie na rozpoznane zapotrzebowanie szkoleń „na żywo” z wykorzystaniem wyspecjalizowanego oprogramowania, prowadzonych przez wybranych specjalistów;

okresowe organizowanie seminariów w siedzibie Centrum.

Dodatkowo na potrzeby Centrów zostanie udostępnione 2 700 godzin elektronicznych szkoleń do samokształcenia oraz innych materiałów wspomagających procesy edukacyjne ukierunkowane na podnoszenie kwalifikacji oraz rozwój kompetencji w zakresie deficytowych zawodów.

Przyjęta technologia uczenia na odległość zindywidualizuje proces uczenia się, zdecydowanie rozszerzy ofertę edukacyjną dla mieszkańców wsi, a dostarczone przez Partnerstwo biblioteki i organizowane procesy edukacyjne spowodują, iż dla Beneficjentów cały proces edukacyjny będzie w dużej części nieodpłatny.

CENTRUM EDUKACYJNO-OŚWIATOWE

Każde z Centrów zostanie wyposażone w sprzęt komputerowy, meble i materiały dydaktyczne umożliwiające jednoczesną edukację 11 osób (w tym jedno stanowisko przenośne z projektorem multimedialnym) oraz szerokopasmowe łącze internetowe. W przypadku imprez kulturalnych pomieszczenia Centrum umożliwią uczestnictwo nie mniej niż 20 osób.

Aby zwiększyć dostępność swojego działania dla Beneficjentów, Centra będą funkcjonować w godzinach:

17-21 w dni powszednie

12-22 w soboty i niedziele

Lokalizacje tworzonych Centrów zostały udostępnione przez struktury Ochotniczych Straży Pożarnych, a więc będą zlokalizowane w remizach, domach strażaka i świetlicach strażackich na terenie całego kraju.

Centra będą działały do 30 września 2013r.

footer.jpeg

 

Lokalizacje na terenie gminy Pokój:

1. OSP Pokój
Ul. Wojska Polskiego 26
46-034 Pokój

przeniesione do siedziby Publicznego Przedszkola w Pokoju
ul. Sienkiewicza 10
46-034 Pokój

2. OSP Fałkowice
Fałkowice 61
46-034 Pokój

iceo_baner.jpeg

Opublikował(a): Tomasz Zimoch
Data publikacji:
 06-10-2008 09:07

Przewiń do góry