Park w Pokoju
GALERIA

EP_loga2.jpeg

Projekt "Elastyczne Przedszkole" realizowany będzie na terenie Gminy Pokój, która jest gminą wiejską. Realizowany projekt ma na celu ułatwić dostęp dzieciom 3-5 letnim zamieszkałym w Krogulnej, Zieleńcu, Siedlicach i Pokoju do uczestnictwa w edukacji przedszkolnej. Ma udzielić rodzicom, tych dzieci, wsparcia w opiece i wychowaniu, podczas ich pracy zawodowej, poszukiwaniu zatrudnienia jak również umożliwić im podnoszenie swoich kwalifikacji, czy ich zmianę.  
Niewystarczające rozpowszechnienie edukacji przedszkolnej ma negatywny wpływ na rozwój małych dzieci, zmniejsza ich uspołecznienie, utrudnia start szkolny, powoduje, że dzieci te w późniejszym okresie znajdują się poza systemem oświaty. Z uwagi na małą liczbę dużych zakładów pracy, rodzice dzieci, poszukują zatrudnienia w dużych ośrodkach miejskich. Zbyt krótki czas funkcjonowania przedszkola utrudnia rodzicom poszukiwanie pracy, podnoszenie kwalifikacji czy odbiór dzieci z przedszkola.
Realizacji projektu przyczyni się do stworzenie równych szans poprzez upowszechnienie edukacji przedszkolnej oraz wzmocnieni atrakcyjności i podniesienie jakości oferty usług świadczonych przez Publiczne Przedszkole w Pokoju. Projekt wpłynie na upowszechnienie edukacji przedszkolnej, a co za tym idzie, wyrównanie szans edukacyjnych dzieci na początkowym etapie edukacji poprzez bardziej elastyczne formę edukacji przedszkolnej. Co ma duże znaczenie szczególnie na obszarze wiejskim, gdzie edukacja przedszkolna jest upowszechniona w niewystarczającym zakresie. Zapewnienie dostępu do edukacji przedszkolnej w proponowanej formie przyczyni się do wcześniejszej identyfikacji i eliminacji barier w dostępie do edukacji.

Cele projektu:

- Wzmocnienie działającej placówki i uelastycznienie jej oferty do rzeczywistych potrzeb dzieci i ich rodziców,

- Zmniejszenie dysproporcji w dostępie dzieci do edukacji przedszkolnej pomiędzy obszarami miejskimi, a wiejskimi,

- Podniesienie stopnia motywacji rodziców w zakresie upowszechniania edukacji przedszkolnej,

- Wzrost uspołecznienia dzieci,

- Zmniejszenie barier przy podejmowaniu obowiązku szkolnego,

- Stworzeneu rodzicom dzieci uczęszczających do przedszkola możliwiości zmiany kwalifikacji zawodowych, podjęcia pracy zarobkowej, zmiany miejsca pracy, aktywnego poszukiwania zatrudnienia poprzez zwiększenie mobilności na rynku pracy.

Dodatkowe informacje nt. projektu można uzyckać kontaktując się z
Kazimierą Wuczkowską - koordynatorem projektu
Biuro Projektu:
Publiczne Przedszkole w Pokoju
46-034 Pokój
ul. Sienkiewicza10
tel. 0-77 469-30-96

Serwis pogodowy IMGW

 Aktualna pogoda         »» Prognoza
small;"> PICT1204.jpeg
PICT1201.jpeg
PICT1206.jpeg

logo_efs.jpeg

 

Opublikował(a): Tomasz Zimoch
Data publikacji:
 05-01-2009 15:16

Przewiń do góry