Park w Pokoju - Świątynia Matyldy
GALERIA

Rysunek1.jpeg

 

„Smart – kurs języka angielskiego dla dzieci i młodzieży " POKL.09.05.00-16-090/08
Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach
 Europejskiego Funduszu Społecznego

 

 

            Gmina Pokój realizuje w okresie od 01.03.2009 do 30.06.2009 r. projekt pn „Smart – kurs nauki języka angielskiego dla dzieci i młodzieży”

            Osoby objęte wsparciem w ramach projektu to młodzież objęta obowiązkiem szkolnym w wieku 7 - 16 lat, zamieszkująca teren Gminy Pokój, uczestnicy projektu dzieci i młodzież to osoby objęte obowiązkiem szkolnym na poziomie podstawowym i gimnazjalny.

Dzięki niestandardowym, a tym samym bardziej atrakcyjnym dla dzieci i młodzieży metodom kształcenia oraz promocji, informacji i rekrutacji osiągnięty zostanie cel tj. podniesienie poziomu wykształcenia mieszkańców gminy wiejskiej. Ukończenie kursu zostanie potwierdzone zaświadczeniem.

Ponadto dzięki realizacji projektu spodziewane są następujące rezultaty:

1. Wzrost poziomu wiedzy w zakresie komunikatywnego posługiwania się językiem obcym przez osoby uczestniczące w kursie.

2. Poprawa dostępu do udziału w dodatkowych zajęciach pozaszkolnych na obszarze wiejskim, przez osoby o niskich dochodach.

3. Popularyzacja zdobywania wiedzy przy użyciu niestandardowych metod dydaktycznych
(wykorzystanie technik komputerowych, zajęcia z nativ speakerem)

4. Dzięki wiedzy zdobytej w trakcie kursu poprawie ulegną umiejętności interpersonalne uczestników kursu.

3. Pobudzona zostanie aktywność mieszkańców na rzecz podnoszenia poziomu wykształcenia.

4. Wzrośnie świadomość wielu mieszkańców obszaru wiejskiego w zakresie wagi edukacji i wykształcenia dla życia zawodowego i społecznego.

 

Udział w kursie dla grupy 60 dzieci i młodzieży jest nieodpłatny.

 

Biuro projektu

Urząd Gminy Pokój
Koordynator - Kamil Rudziński
Księgowa - Anna Chrzan
Ul. Sienkiewicza 8 pok. nr 20
46-034 Pokój

tel. +48 77 4693 080 w. 20

 

Instytutcja Pośrednicząca:
Wojewódzki Urząd Pracy w Opolu
ul. Głogowska 25 c
Opole

www.wup.opole.pl

Opublikował(a): Tomasz Zimoch
Data publikacji:
 15-07-2009 11:12

Przewiń do góry