Park w Pokoju - Baseny Ogrodowe
GALERIA

Urząd Gminy Pokój
ul. Sienkiewicza 8
46-034 Pokój

tel.  77 469 30 97
       77 469 30 85
       77 469 30 80
(nr wewnętrzne poniżej)

e-mail: ug@gminapokoj.pl

Godziny urzędowania:

poniedziałek-piątek: 730-1530 (KASA 730-1030 i 1100-1430)

NIP: 752-10-02-643
REGON: 000550344

Konto Urzędu:
BS Namysłów o/Pokój
konto ogólne nr 34 8890 1066 0000 0299 2004 0004

opłaty za odpady komunalne nr 30 8890 0001 0400 0299 2004 0031 (Opłatę za odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych należy dokonywać na indywidualne numery rachunków bankowych - więcej informacji TUTAJ)

Przy wpłatach dokonywanych z zagranicy IBAN: PL 34 8890 1066 0000 0299 2004 0004
SWIFT: POLUPLPR


Gmina Pokój
ul. Sienkiewicza 8
46-034 Pokój
tel.  77 469 30 97
       77 469 30 85
       77 469 30 80
e-mail: ug@gminapokoj.pl

NIP: 752-13-59-322
REGON: 531412740
Identyfikator gminy Pokój: 160603 2


herb Gminy Pokój_2.jpeg

Herb gminy Pokój


Hejnał gminy Pokój


Informuję, że Urząd Gminy Pokój funkcjonuje  od poniedziałku do piątku w godz. 7.30-15.30.

Prosimy o wcześniejszy kontakt telefoniczny, w celu wizyty w urzędzie lub e-mail: ug@gminapokoj.pl  sprawa@gminapokoj.pl

Większość spraw może być w formie elektronicznej. Wykaz spraw załatwianych przez internet http://www.gov.pl/  

W sprawach kierowanych do Urzędu można wykorzystać środki komunikacji elektronicznej:

Pracownicy Urzędu pozostają do Państwa dyspozycji pod numerami telefonów: Kontakt

Pisma w formie papierowej można zostawić w skrzynce pocztowej znajdującej się przy głównym wejściu do budynku urzędu.

Wewnętrzna numeracja telefonów w Urzędzie:

11 - sekretariat (Wójt, Sekretarz)
16 - oświata, obsługa Biura Rady Gminy Pokój, ewidencja ludności, dowody osobiste
17 - Urząd Stanu Cywilnego, ewidencja ludności, dowody osobiste, OSP
19 - Zastępca Wójta
20 - obrona cywilna, sprawy wojskowe, archiwum zakładowe, gospodarka odpadami komunalnymi - deklaracje
22 - fax
27 - Zakład Komunalny Pokój Sp. z o.o.
30 - projekty samorządowe, promocja, współpraca z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami, Czyste Powietrze
31 - projekty, zamówienia publiczne
32 - Skarbnik Gminy
33 - podatki
34 - księgowość, księgowość oświaty
35 - kasa, gospodarka odpadami komunalnymi - księgowość
36 - informatyk
40 - ochrona przyrody i zabytków, Czyste Powietrze, Gminny koordynator Programu Ochrony Powietrza, Energia elektryczna, Spółdzielnia energetyczna, rolnictwo, spółka wodna, akcyza paliwowa
41 - inwestycje, zagospodarowanie przestrzenne, drogi, gospodarka nieruchomościami, ochrona powietrza, obsługa inwestora, fundusz sołecki,
42 - kadry i płace, księgowość GOPS


Wójt Gminy przyjmuje interesantów w każdy wtorek w godzinach od 1400 do 1530.

W pozostałe dni Wójt przyjmuje po wcześniejszym umówieniu się.


Przewodniczący Rady Gminy pełni dyżury w sali narad Urzędu Gminy Pokój:

  • w każdy pierwszy czwartek miesiąca, w godzinach 1400 - 1530
  • w każdy trzeci czwartek miesiąca, w godzinach 1600 - 1730

SKARGI I WNIOSKI

prowadzenie spraw:  SEKRETARZ GMINY , biuro nr 13

W sprawach skarg i wniosków:

  • Wójt przyjmuje  w każdy poniedziałek w godzinach od 1530 do 1600, biuro nr 12  a  w przypadku jego nieobecności Sekretarz , biuro nr 13
  • pozostali kierownicy referatów (Zastępca Wójta, Sekretarz, Skarbnik) w godzinach pracy urzędu i innych terminach po wcześniejszym  umówieniu się w Sekretariacie Urzędu, biuro nr 11, tel. 77 469 30 80.
  • skargi i wnioski rejestrowane są Sekretariacie Urzędu, biuro nr 11 oraz poprzez platformę ePuap lub e-mailem na adres: ug@gminapokoj.pl z bezpiecznym podpisem weryfikowanym za pomocą ważnego kwalifikowanego certyfikatu w formacie Xades-Bes. Akceptowalne formaty załączników to: DOC, RTF, XLS, CSV, TXT, GIF, TIF, BMP, JPG, PDF, ZIP. Wielkość wszystkich załączników dołączonych do jednego formularza (dokumentu elektronicznego) nie może przekroczyć 10 MB. Dokumenty lub nośniki zawierające oprogramowanie złośliwe będą automatycznie odrzucane przez system i nie zostaną rozpatrzone.

Radca Prawny - przyjmuje interesantów nieodpłatnie w każdą pierwszą środę miesiąca w godzinach od 900 do 1400 
Opublikował(a): Tomasz Zimoch
Data publikacji:
 03-02-2009 10:58

Modyfikował(a): Tomasz Zimoch
Data modyfikacji:
 05-07-2024 11:28
Przewiń do góry