Park w Pokoju
GALERIA

 

zdj. Agata Bronka       


   20 listopada 2012 roku w Gminnym Ośrodku Kultury Sportu i Rekreacji w Pokoju odbyła się promocja książki „Jesteśmy stąd. Gmina Pokój z bliska.” wydanej przez Gminną Bibliotekę Publiczną w Pokoju. Publikacja ta została współfinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach działania 413 „Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju” z zakresu małych projektów Osi 4 Leader Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007 – 2013.

Jesteśmy stąd. Gmina Pokój z bliska_baner_cała2.jpeg

   Gospodarzem wieczoru była pani Elżbieta Gosławska – redaktor publikacji, nauczycielka Zespołu Szkół Gimnazjalnych w Pokoju, ale przede wszystkim pomysłodawczyni, projektantka i niezmordowana entuzjastka idei wydania tej książki.

   Na promującą ją sesję popularnonaukową przybyli bardzo licznie mieszkańcy gminy Pokój, uczniowie i nauczyciele ZSG w Pokoju oraz wojewoda opolski – Ryszard Wilczyński, starosta namysłowski – Julian Kruszyński, wicestarosta namysłowski – Andrzej Spór, sekretarz starostwa namysłowskiego – Andrzej Gosławski, wójt Gminy Pokój – Barbara Zając, radni i sołtysi z gminy Pokój oraz gość honorowy prof. dr hab. Wacław Leszczyński wraz z żoną i synem.

   Książka ta jest opracowaniem autorstwa nauczycieli i uczniów Zespołu Szkół Gimnazjalnych w Pokoju, skierowanym do osób zainteresowanych historią i teraźniejszością gminy Pokój. Znajdują się w niej artykuły opisujące przedsięwzięcia i efekty projektów realizowanych w szkole na przestrzeni ostatnich lat. Dotyczą one edukacji regionalnej i przyrodniczej.

   Program sesji popularyzującej książkę objął zagadnienia opisane w publikacji oraz materiały dodatkowe, które nie zmieściły się na jej łamach.

   Uczniowie wraz z nauczycielami przygotowali i przedstawili prezentacje poświęcone pomnikom przyrody i cennym obiektom przyrodniczym na terenie gminy Pokój. Zaproponowano ścieżkę rowerową „Szlakiem kapliczek i krzyży przydrożnych w gminie Pokój”. Przedstawiono wyniki 10 – letnich obserwacji gniazd bociana białego w gminie Pokój i przyczyny zmniejszającej się liczby bocianich gniazd. Zaprezentowano zmiany demograficzne w gminie Pokój od czasów powstania miejscowości. Jako ciekawostkę młodzież przedstawiła zdjęcia odnalezionych pomników „śpiącego lwa” T. Kalide w Polsce i w Niemczech. Zebrani z uwagą wysłuchali informacji o historii gminy żydowskiej w Pokoju oraz wywiadu z obywatelem Hondurasu, który urodził się w Fałkowicach i obecnie jest jednym z najbogatszych ludzi w tym egzotycznym kraju.

   Elżbieta Gosławska, nauczycielka prowadząca sesję, opowiedziała o porcelanowej filiżance z miniaturą zamku w Pokoju, odnalezionej w Muzeum w Gliwicach, której zdjęcie zaprasza czytelników do rozdziału „Historia”. Następnie uczniowie przedstawili historię i teraźniejszość parafii rzymskokatolickich i parafii ewangelicko-augsburskiej w Pokoju. Te wystąpienia spotkały się z dużym zainteresowaniem zgromadzonych w sali gości. W tej części prezentacji szczególny nacisk położono na losy fałkowickiej Madonny z Dzieciątkiem, gotyckiej rzeźby z XIV wieku, stanowiącej aktualnie cenny zabytek.

   Kolejne wystąpienia dotyczyły sławnych lub zasłużonych osób związanych z Pokojem. Omówiono postać C.M. von Webera, F. von Richthofena, Umy Thurman (jej prababka urodziła się w Pokoju) oraz Jadwigi Leszczyńskiej, pierwszej polskiej nauczycielki, która w 1945 roku zakładała polską szkołę podstawową w Pokoju. Jej burzliwe losy poruszyły zebranych gości, tym bardziej, że na spotkaniu byli obecni jej syn i wnuk.

   Po zakończeniu prezentacji głos zabrał prof. Wacław Leszczyński. Opowiedział o losach swojej matki oraz podzielił się z mieszkańcami Pokoju swoimi wspomnieniami z lat powojennych. Opowiedział jak nasza miejscowość wyglądała i funkcjonowała w latach 1945 -50. Zachęcił młodzież do kontynuowania podjętych wyzwań i spisania powojennej historii Pokoju. Podkreślił, że czas nagli, gdyż jej bezpośredni świadkowie jeszcze żyją, ale jest ich coraz mniej. Profesor W. Leszczyński opowiedział młodzieży jak wyglądała nauka w powojennej szkole i o ciężkich warunkach życia. Publiczność gromkimi brawami podziękowała profesorowi za wspomnienia.

   Następnie głos zabrał wojewoda opolski – Ryszard Wilczyński, który podziękował nauczycielom, uczniom i pani Elżbiecie Gosławskiej za ogromną pracę włożoną w przygotowanie publikacji i za przedstawienie najciekawszych wątków w prezentacjach. Starosta namysłowski – Julian Kruszyński odczytał list władz powiatu skierowany do Pani Elżbiety Gosławskiej, redaktora publikacji „Jesteśmy stąd. Gmina Pokój z bliska”. Wyraził w nim uznanie dla całego zespołu autorskiego za ogrom pracy naukowej i redakcyjnej, dzięki której powstała ta książka.

   Autorzy publikacji, zaproszeni goście i mieszkańcy gminy Pokój wyrażali nadzieję, że  przyczyni się ona do promocji gminy Pokój w powiecie namysłowskim i województwie opolskim.

   Wobec dużego zainteresowania książką wójt Gminy Pokój – Pani Barbara Zając obiecała, że jeszcze w tym roku publikacja doczeka się wznowienia, aby wszyscy chętni mogli ją mieć na własność.

   Materiały zawarte w publikacji, poszerzone o dodatkowe zdjęcia i artykuły, znajdują się na stronie internetowej gminy: www.gminapokoj.pl Autorzy książki zapraszają do odwiedzania strony internetowej i dziękują za wszystkie wyrazy uznania, gratulacje, podziękowania, komentarze i przychylne opinie. Mamy nadzieję, że wszyscy, którym na sercu leży dobro i rozwój gminy Pokój znajdą w tej książce coś dla siebie oraz poszerzą swoją wiedzę o bogactwie przyrodniczym i kulturowym gminy Pokój.

W imieniu zespołu autorskiego – Bożena Leśnik                   


Materiały dostępne na stronie www.gminapokoj.pl: Jesteśmy stąd. Gmina Pokój z bliska.


logotypy_www.jpeg

Opublikował(a): Tomasz Zimoch
Data publikacji:
 05-12-2012 15:37

Przewiń do góry