RODO - KLAUZULA INFORMACYJNA - więcej informacji - KLIKNIJ TUTAJ

gmina-pokoj-slider2.jpeg
 
Wybierz język:

Historia Izby

Utworzenie Stobrawskiego Centrum Dziedzictwa Kulinarnego.

Celem projektu była poprawa jakości życia mieszkańców wsi Kopaliny i Zawiści, rozwój ich życia społeczno-kulturalnego oraz podtrzymanie wielokulturowej tożsamości i integracji mieszkańców z danym przedsięwzięciem. Zaplanowanym działaniem było stworzenie Stobrawskiej Izby Kulinarnej. W tym celu na potrzeby zadania wyremontowana i doposażona została remiza strażacka w Zawiści. W świetlicy tej przeprowadzone zostały warsztaty kulinarne prowadzone przez specjalistę z zakresu żywienia. Na warsztatach tych uczestniczki zdobyły wiedzę z zakresu przygotowania usług i produktów regionalnych w oparciu o przekaz ludowy, zasady certyfikacji produktów, nakrywania do stołu. Dzięki przeprowadzonemu kursowi uczestniczki zdobyły nowe kwalifikacje, do dnia dzisiejszego w wyremontowanej świetlicy spotykają się mieszkańcy, organizowane są spotkania, imprezy, kultywowane tradycje kulinarne, wykorzystywane stare przepisy kulinarne. Powstanie Stobrawskiej Izby Kulinarnej przyczyniło się do integracji mieszkańców, podtrzymania wielokulturowości i kultywowania tradycji.

 

PROW_info.jpeg