RODO - KLAUZULA INFORMACYJNA - więcej informacji - KLIKNIJ TUTAJ

gmina-pokoj-slider2.jpeg
 
Wybierz język:

XXXI Ogólnopolski Turniej Wiedzy Pożarniczej Młodzież Zapobiega Pożarom


straż4.jpeg straż3.jpeg straż2.jpeg straż1.jpeg


Celem turnieju jest popularyzowanie wśród dzieci i młodzieży znajomości przepisów przeciwpożarowych, zasad postępowania na wypadek pożaru, posługiwania się podręcznym sprzętem gaśniczym, wiedzy na temat techniki pożarniczej, organizacji ochrony przeciwpożarowej oraz historii i tradycji ruchu strażackiego.

Zorganizowane przez Zarząd Oddziału Gminnego Związku OSP w Pokoju przy współpracy Komendy Powiatowej PSP w Namysłowie w dniu 28 lutego 2008 r. eliminacje gminne Turnieju zgromadziły 21 uczestników.

Etap ten przebiegał w dwóch grupach wiekowych:

I grupa – szkoły podstawowe, (uczniowie szkół podstawowych w Domaradzu i w Pokoju)

II grupa – szkoły gimnazjalne (uczniowie Publicznego Gimnazjum w Pokoju).

Podczas eliminacji gminnych (po wcześniejszych eliminacjach szkolnych) uczestnicy zmagali się z testem pisemnym składającym się z 30 pytań. Bardzo dobre przygotowanie uczestników i wysoki poziom ich wiedzy sprawił, że konieczne było przeprowadzenie dogrywki w formie dodatkowych eliminacji ustnych.

Laureatami tegorocznej edycji Ogólnopolskiego Turnieju Wiedzy Pożarniczej zostali:

- w grupie szkół podstawowych:

I miejsce – Florentyna Stępień - uczennica Szkoły Podstawowej w Pokoju,

II miejsce – Natalia Czaińska - uczennica Szkoły Podstawowej w Domaradzu,

III miejsce – Radosław Łapszyński - uczeń Szkoły Podstawowej w Pokoju.

- w grupie gimnazjów:

I miejsce – Patrycja Franków

II miejsce – Waldemar Czerniawski

III miejsce – Marek Paluch

- uczniowie Publicznego Gimnazjum w Pokoju

Prezes Zarządu Oddziału Powiatowego ZOSP RP w Namysłowie dh Henryk Seruga wręczył zwycięzcom turnieju okolicznościowe dyplomy oraz nagrody książkowe. Uczniowie ci będą reprezentowali naszą gminę w eliminacjach powiatowych w Namysłowie. 

W imieniu organizatorów składam serdeczne podziękowanie nauczycielom, Panom: Romanowi Letkiemu, Michałowi Kędzierskiemu, Markowi Kruczkowi i Waldemarowi Wilkowi za zaangażowanie w przygotowanie i zachęcenie młodzieży do poznawania wiedzy o strażach i szeroko pojętej wiedzy o ochronie przeciwpożarowej oraz Prezesowi ZG OSP w Pokoju dh Alojzemu Kubicy za przygotowanie sali i poczęstunku dla młodzieży biorącej udział w konkursie.

Zwycięzcom życzymy sukcesów w kolejnych etapach Turnieju Wiedzy Pożarniczej.

Agata Kruszelnicka
Sekretarz Oddziału Gminnego
ZOSP RP w Pokoju