Park w Pokoju - Świątynia Matyldy
GALERIA
OSP Domaradzka Kuźnia zosp.jpeg

 

W 1923 roku została założona jednostka OSP w Dąbrówce Dolnej, jej naczelnikiem był wówczas Jan Sonka, natomiast 9 lat później, w 1932 roku powstała pod naczelnictwem Piotra Beli jednostka w Domaradzkiej Kuźni, dla której już w roku jej utworzenia wieś ufundowała konną sikawkę. W 1965 roku nastąpiło połączenie obu jednostek i do dziś istnieją one jako OSP Domaradzka Kuźnia. Kierownicze funkcje w jednostce pełnią: Halina Walczok - prezes i Joachim Cichoń – naczelnik. W dniu 22 lipca 1989 roku OSP w Domaradzkiej Kuźni nadany został sztandar. Strażacy często uczestniczą w pracach no rzecz wsi, czy gminy (m.in. budowa trzech mostów na rzece Bogacicy), w sierpniu 1992 roku brali udział w gaszeniu pożaru w Kuźni Raciborskiej – jednego z największych pożarów w Europie.
 
 
Die freiwillige Feuerwehr in Domaradzka Kuźnia

Im Jahre 1923 wurde die Freiwillige Feuerwehr in Dąbrówka Dolna gegründet. Die Funktion des Vorsitzenden bekleidete damals Jan Sonka. Nach neun Jahren entstand die Feuerwehr in Domaradzka Kuźnia, deren Feuerwehrleiter Piotr Bela war. Die Einwohner stifteten in demselben Jahre eine Feuerspritze. Beide Verbände wurden im Jahre 1965 verbunden und bis heute existieren sie als die freiwillige Feuerwehr – Domaradzka Kuźnia. Die Leiterfunktionen von folgenden Personen ausgeübt: Halina Walczok – Vorsitzender, Joachim Cichoń – der Feuerwehrleiter. Am 22 Juli 1989 bekam die Feuerwehr eine Fahne. Die Feuerwehrleute nehmen oft an den Gemeinschaftsarbeiten teil. Sie arbeiten nämlich an dem Aufbau von drei Brücken an dem Fluß Bogacica und nahmen an einer der größten Brandbekämpfungen in Europa, in Kuźnia Raciborska, teil.

Galeria:

Opublikował(a): Tomasz Zimoch
Data publikacji:
 08-12-2008 14:51

Przewiń do góry