Park w Pokoju - Świątynia Matyldy
GALERIA

Ochotnicza Straż Pożarna w Pokoju wzbogaciła się o nowy samochód ratowniczo-gaśniczy. Jego przekazanie nastąpiło w dniu 7 grudnia 2008 r. na placu manewrowym przed remizą. Z tej okazji odbył się apel, na którym zgromadzili się wszyscy druhowie z OSP w Pokoju jak również delegacje z pozostałych OSP z terenu Gminy Pokój. Gospodarz Gminy – Wójt Barbara Zając przywitała przybyłych na uroczystość gości: Wicestarostę Namysłowskiego Pana Sławomira Hinborcha, Zastępcę Prezesa Zarządu Głównego ZOSP RP dh Teresę Tiszbierek, pełnomocnika Wojewody Opolskiego Pana Rafała Nowowiejskiego, Prezesa WFOŚiGW Pana Zbigniewa Figasa, Dyrektora Biura ZW ZOSP RP w Opolu dh Wiktora Urbańskiego, Komendanta Powiatowego PSP bryg. Krzysztofa Gacka, Prezesa Zarządu Powiatowego ZOSP RP dh Henryka Serugę, wójtów sąsiednich gmin, przedstawicieli nadleśnictw współfinansujących zakup samochodu,

Samochód został poświęcony przez proboszcza miejscowej parafii ks. Kazimierza Balaka,  nadano mu imię „ADAM”, dla uczczenia pamięci zmarłego w br wieloletniego działacza tutejszej OSP, dh Adama Ryniaka.

Biorący udział w uroczystości goście złożyli strażakom gratulacje i podziękowania za ich ofiarną służbę, zaangażowanie w ratowanie życia, zdrowia i mienia, które sprawia, że mieszkańcy mogą czuć się bezpiecznie.

Na zakończenie Prezes OSP w Pokoju Dh Kubica podziękował za wsparcie finansowe wszystkim ofiarodawcom, jak również Pani Wójt Barbarze Zając, za koordynację całego przedsięwzięcia, które bez jej zaangażowania, nigdy nie doszłoby do skutku.

Samochód został zakupiony przy udziale finansowym: Gminy Pokój, KG PSP w Warszawie, ZG ZOSP RP w Warszawie, PZU S.A. w Warszawie, WFOŚiGW w Opolu, Nadleśnictw w: Kup, Brzegu, Kędzierzynie, Kluczborku, Zawadzkiem, Namysłowie, Oleśnie, Prudniku, Prószkowie, Strzelcach Opolskich, Tułowicach, Turawie i Opolu.

Organizatorzy składają podziękowania wszystkim, którzy brali udział w przygotowaniu uroczystości a w szczególności Komendantowi Powiatowemu PSP bryg. Krzysztofowi Gackowi i Prezesowi Zarządu Powiatowego ZOSP RP dh Henrykowi Serudze.

 

Sekretarz Oddziału Gminnego ZOSP RP            

Agata Kruszelnicka                            

Galeria:

 

Opublikował(a): Tomasz Zimoch
Data publikacji:
 10-12-2008 11:05

Przewiń do góry