Park w Pokoju - Baseny Ogrodowe
GALERIA

Strona www: osppokoj.pl

 zosp.jpeg OSP Pokój 100lat.jpeg


Pierwsza wzmianka o powstaniu straży ogniowej w Pokoju pochodzi z 1909 roku. W 1946 roku w Pokoju odbyło się pierwsze zebranie wiejskie, na którym powołano zarząd OSP oraz zwerbowano kilkunastu członków, funkcje prezesa i naczelnika pełnili wówczas Jan Fuks i Józef Ryniak. Poprzednia remiza podczas działań wojennych została całkowicie spalona, więc pierwsza siedziba straży mieściła się w budynku stanowiącym własność parafii ewangelickiej. W 1949 roku przeniesiono siedzibę jednostki do pomieszczeń, w których znajduje się do dziś. W dniu 25 kwietnia 1965 roku społeczeństwo Pokoju ufundowało i przekazało swojej jednostce OSP sztandar. W roku 1983 OSP Pokój zdobyła I miejsce na zawodach sportowo–pożarniczych w Wołczynie. Większość akcji OSP dotyczy pożarów leśnych i z tego względu za dobrą współpracę z Nadleśnictwem Kup i ofiarne ratowanie lasów jednostka otrzymała dyplom uznania i nagrodę z Ministerstwa Leśnictwa w Warszawie. Tak jak inne jednostki straż w Pokoju wykonuje również wiele prac na rzecz wsi i gminy. Od 1980 roku prezesem jest Alojzy Kubica, a naczelnikiem – Zbigniew Baran (od 1990).Die freiwillige Feuerwehr in Pokój

Im Jahre 1946 fand in Pokój die erste Landesversammlung statt. Hierbei wurden die Verwaltung und einige Mitglieder der freiwilligen Feuerwehr in Pokój berufen. Die Funktion des Vorsitzenden bekleidete Herr Jan Fuks, der Feuerwehrleiter war Józef Ryniak. Während der Kriegshandlungen war das ehemalige Spritzenhaus verbrannt worden. Aus diesem Grunde befand sich der erste Feuerwehrsitz im Gebäude, das zu der evangelischen Pfarre gehörte. Seit 1949 hat die freiwillige Feuerwehr einen neuen, eigenen Sitz in Pokój. Die Einwohner des Dorfes hatten am 25. April 1965 die Fahne gestiftet, die danach der Feuerwehr überwiesen wurde. Im Jahre 1983 nahm die freiwillige Feuerwehr – Pokój an Feuerlösch – und Sportwettkämpfen in Wołczyn teil, wo sie den ersten Platz einnahm. Die meisten Rettungsaktionen betreffen Waldbrände. Für die erfolgreiche Zusammenarbeit mit der Oberförsterei Kup und für die opferbereite Waldbrandbekämpfung bekam die Feuerwehr aus Pokój das Anerkennungsdiplom und den Nationalpreis des Forstwesenministeriums. So wie andere Feuerwehrverbände nehmen die Feuerwehrleute aus Pokój an vielen gesellschaftlichen Arbeiten teil. Der Vorsitzende ist seit 1980 Aloizy Kubica, und der Feuerwehrleiter ist seit 1990 Zbigniew Baran.


Aktualności:


Galerie:

skanuj0001.jpeg skanuj0002.jpeg skanuj0003.jpeg osp0009.jpeg
osp0003.jpeg osp0002.jpeg osp0010.jpeg osp0016.jpeg
osp0017.jpeg osp0008.jpeg osp0007.jpeg osp0011.jpeg

 

Opublikował(a): Tomasz Zimoch
Data publikacji:
 10-12-2008 11:20

Przewiń do góry