RODO - KLAUZULA INFORMACYJNA - więcej informacji - KLIKNIJ TUTAJ

gmina-pokoj-slider2.jpeg
 
Wybierz język:

Wykaz ws sprzedaży lokalu mieszkalnego w Domaradzu (budynek byłego przedszkola)

 

WYKAZ NIERUCHOMOŚCI PRZEZNACZONYCH

DO SPRZEDAŻY,

SPORZĄDZONY W TRYBIE ART. 35 USTAWY O GOSPODARCE NIERUCHOMOŚCIAMI

 

 

 

1.      Działka numer 177, k.m. 2, z obrębu Domaradz, KW OP1U/00083178/3. Powierzchnia 0,1800 ha.

2.      Samodzielny lokal mieszkalny. Powierzchnia użytkowa lokalu 135,50 m .kw.

3.      Brak miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego.

4.      Cena nieruchomości 149 057 zł (VAT zw.)

5.      Sprzedaż w drodze przetargu ustnego nieograniczonego.

6.      Termin do złożenia wniosku przez osoby, którym przysługuje pierwszeństwo w nabyciu nieruchomości na podstawie art. 34 ust. 1 pkt 1 i pkt 2 upływa 16 października 2013 r.

 

 

 

 

 

 

Uwagi:

Ø      Wniosek, o którym mowa w pkt „6” należy złożyć w nieprzekraczalnym terminie,
w formie pisemnej do Wójta Gminy Pokój.

Ø      Cena działki podana w pkt d jest ceną wyjściową do przetargu, nie innych opłat i podatków związanych z przeniesieniem prawa własności oraz wpisem do księgi wieczystej itp., do których poniesienia jest zobowiązany nabywca. 

Ø      Wywieszono na okres 04-09-2013 r. do 25-09-2013 r. na tablicy ogłoszeń (budynek A – parter, boczne wejście) Urzędu Gminy Pokój oraz na www.gminapokoj.pl

Ø      Szczegółowych informacji udziela Mariusz Danielak tel. /077/ 46-93-085 (080) wew. 40.