Park w Pokoju - Świątynia Matyldy
GALERIA

 

Wójt Gminy Pokój na mocy art. 35 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r.
o gospodarce nieruchomościami (tj. Dz.U. z 2010 r. nr 102, poz. 651 z późn. zm.) podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży w drodze przetargu ustnego nieograniczonego.

 

 

1.      Lokal mieszkalny położony we wsi Pokój przy ulicy Wolności 67A/4

a.      powierzchnia lokalu 53,70 m2 udział w nieruchomości wspólnej 1/16

b.      cena lokalu – 46 175 zł (zwolniona z podatku VAT);

c.      sprzedaż w formie -  przetarg ustny nieograniczony, jeżeli obecny najemca nie skorzysta z pierwszeństwa kupna w/w nieruchomości;

d.      termin do złożenia wniosku przez osoby, którym przysługuje pierwszeństwo
w nabyciu działki, na podstawie art. 34 ust. 1 pkt 1 i 2 w/w ustawy, do 16-10-2013 r.

 

Uwagi:

Ø      Wniosek, o którym mowa w pkt „f” należy złożyć w nieprzekraczalnym terminie,
w formie pisemnej do Wójta Gminy Pokój.

Ø      Cena działki podana w pkt d jest ceną wyjściową do przetargu, nie innych opłat i podatków związanych z przeniesieniem prawa własności oraz wpisem do księgi wieczystej itp., do których poniesienia jest zobowiązany nabywca. 

Ø      Wywieszono na okres 04-09-2013 r. do 25-09-2013 r. na tablicy ogłoszeń (budynek A – parter, boczne wejście) Urzędu Gminy Pokój oraz na www.gminapokoj.pl

Ø      Szczegółowych informacji udziela Mariusz Danielak tel. /077/ 46-93-085 (080) wew. 40.

 

Opublikował(a): Tomasz Zimoch
Data publikacji:
 04-09-2013 14:12

Przewiń do góry