RODO - KLAUZULA INFORMACYJNA - więcej informacji - KLIKNIJ TUTAJ

gmina-pokoj-slider2.jpeg
 
Wybierz język:

PILNE - UNIEWAŻNIENIE PRZETARGU NA DZ. 773/3 W DOMARADZU

Wójt Gminy Pokój na mocy art. 38 ust. 4 ustawy o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. Z 2010 r. nr 102, poz. 651 ze zm.) zawiadamia, iż unieważnia przetarg na sprzedaż działki numer 773/3 w Domaradzu (przetarg zaplanowany na dzień 14 stycznia 2013 r.)

 

 

UZASADNIENIE

 

Przed ogłoszeniem przetargu nie zostały przeanalizowane wszystkie prawne i faktyczne aspekty odnośnie wyboru trybu sprzedaży nieruchomości, które uwzględniałyby fakt jej zagospodarowania i wieloletniego użytkowania przez właściciela działki 777. Sprzedaż tej nieruchomości bez dogłębnej analizy mogłaby skutkować działaniem na szkodę interesu gminy.

Wszystkie osoby, które wpłaciły wadium na ww. przetarg są proszone o przesłanie dyspozycji (pisemnie lub faxem – 0774693085 wew.22) o formie zwrotu.

Za powstałe utrudnienia i niedogodności przepraszam. 

 

BARBARA ZAJĄC - WÓJT GMINY POKÓJ