Park w Pokoju - Baseny Ogrodowe
GALERIA

Adres:

ul. 1-go Maja 12

46-034  Pokój

tel. 77/427-10-55

 

Proboszcz:

ks. dr Marian Niemiec

 

Wikariusz:

ks. Eneasz Kowalski

 

Odprawianie nabożeństw:

  • w niedzielę o 1000;
  • w święta przypadające w dni powszednie o godz. 1630
Kościół Zofii

 

Historia:

            Kościół ewangelicki wybudowano w oparciu o projekt architekta o nazwisku Schirmeister. Dnia 15 maja 1765 roku dokonano uroczystego położenia kamienia węgielnego pod budowę kościoła, któremu nadano imię księżnej Zofii. Podczas uroczystości odprawiono nabożeństwo w języku niemieckim i polskim. Prace na zewnątrz kościoła zakończyły się 17 sierpnia 1773 roku. Uroczyste poświęcenie kościoła nastąpiło 8 sierpnia 1775 roku. Rzut poziomy kościoła ma kształt owalny o wymiarach 21,5 x 12,5 m, natomiast cztery przybudówki są kwadratowe. Do każdej przybudówki prowadzi osobne wejście. Przy wejściu do kościoła znajduje się wieża zakończona zegarem piaskowym i kopułą. Przewyższa ona szczyt dachu o 14,39 m. Wewnątrz kościoła na dwóch piętrach znajdują się galerie. Z prawej strony umieszczono lożę książęcą. Nad bogato zdobionym ołtarzem znajduje się ambona. Ołtarz zdobią obrazy malarzy Beuthesa „Ostatnia wieczerza” , „Przemienienie pańskie” oraz Ernsta  „Zmartwychwstanie” i  „Wniebowstąpienie”. Wnętrze kościoła pomalowano na biało, a ozdoby rokokowe  oraz listwy gzymsowe były złocone. Kościół był budowany początkowo przez Doringa z Oleśnicy, a od roku 1766 przez dworskiego mistrza budowlanego E.F.Klose. Dzwony do kościoła wykonał w 1774 roku J.G. Nerger z Olesna. W tym też roku wykonano organy, które przebudował w roku 1828 Daniel Meister. Gruntowny remont kościoła przeprowadzono w  roku 1823 oraz w latach 1849-1850. Do parafii ewangelickiej w 1816 roku należało 1382 wiernych.

Cmentarz ewangelicki

                Obok kościoła ewangelickiego usytuowany jest cmentarz. Znajduje się tu cenny artystycznie, neoklasyczny  grobowiec nadleśniczego Henryka von Burgsdorfa, zmarłego w 1806 roku. Przedstawia on postać kobiety, naturalnej wielkości, opartej o postument z urną, na której znajduje się portret zmarłego. Rzeźbę wykonano z piaskowca.

                Znajduje się tam również grobowiec księżnej Amalii zu Hohenlohe – Langenburg, matki księżnej Heleny, zmarłej w 1847 roku. Obok tego grobowca postawiono biały, marmurowy krzyż. Spoczywa tu także księżna Wilhelmina, żona księcia Mikołaja.

 

Grobowiec księżnej Amalii zu Hohenlohe-Langenburg (1768-1847) matki księżnej Heleny (II żony księcia Eugeniusza). W miejscu białego marmurowego krzyża spoczywa księżna Wilhelmina (1844-1892) żona księcia Mikołaja (ostatniego z rodu Erdmannów).

 Nagrobek

Nagrobek wykonany w 1911 roku przez Fr. Brodauj,

w którym pochowano pastora Hugona Pudella (1976).

 

Nagrobek

Neoklasyczny grobowiec zmarłego w 1806r. nadleśniczego Henryka von Burgsdorfa na cmentarzu ewangelickim. Wykonana w piaskowcu postać kobiety naturalnej wielkości opiera się o postument z urną. Jest to najbardziej cenny nagrobek ze wszystkich powstałych w tym czasie na Górnym Śląsku.

Nagrobek


Tematz pokrewne: Parafia Ewangelicko - Augsburska w Pokoju

Opublikował(a): Tomasz Zimoch
Data publikacji:
 09-05-2007 15:01

Przewiń do góry