RODO - KLAUZULA INFORMACYJNA - więcej informacji - KLIKNIJ TUTAJ

gmina-pokoj-slider2.jpeg
 
Wybierz język:

Zmiany w przepisach meldunkowych w 2013 r.

Herb_Gminy_Pokój_100x90.jpeg

W dniu 31 grudnia 2012r. weszła w życie ustawa z 7 grudnia 2012 r. o zmianie ustawy o ewidencji ludności i dowodach osobistych oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. poz. 1407). Wprowadziła ona m. in.:

  • wprowadzenie możliwości automatycznego wymeldowania przy zameldowaniu w nowym miejscu;
  • odstąpienie od konieczności zgłaszania przy dopełnianiu obowiązku meldunkowego informacji o wykształceniu, obowiązku wojskowym oraz przedkładania wojskowego dokumentu osobistego;
  • wydłużenie terminu na realizację obowiązku meldunkowego z 4 do 30 dni
  • wydłużenie okresów wyjazdów zagranicznych podlegających zgłoszeniu w organie ewidencji ludności z 3 do 6 miesięcy.
  • zniesienie obowiązku zameldowania obywateli polskich, obywateli UE, obywateli państw EFTA – stron EOG oraz obywateli Konfederacji Szwajcarskiej na pobyt czasowy do trzech miesięcy;
  • likwidację obowiązku meldunkowego wczasowiczów i turystów;
  • likwidację obowiązków właścicieli, dozorców, administratorów nieruchomości oraz zakładów pracy do weryfikowania wypełniania obowiązku meldunkowego przez mieszkańców lub pracowników;
  • zniesienie sankcji karnych dla obywateli polskich, obywateli UE, obywateli państw EFTA – stron EOG oraz obywateli Konfederacji Szwajcarskiej za niedopełnienie obowiązku meldunkowego;

Tematy pokrewne - _pozycjamenu88_: