RODO - KLAUZULA INFORMACYJNA - więcej informacji - KLIKNIJ TUTAJ

gmina-pokoj-slider2.jpeg
 
Wybierz język:

INFORMACJA O UZYSKANYM DOFINSNAOWANIU NA DEMONTAŻ TRANSPORT I UTYLIZACJĘ WYROBÓW ZAWIERAJACYCH AZBEST Z TEERNU GMINY POKÓJ - NABÓR III

Wójt gminy Pokój informuje, że na podstawie umowy dotacji nr 139/2012/G-47/OZ-ZOA/D Gmina Pokój otrzymała dofinansowanie zadania pn. „Demontaż, transport i unieszkodliwianie wyrobów zawierających azbest na terenie Gminy Pokój”.

Ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska w Opolu uzyskano dofinansowanie do kwoty: 1 453,96 zł, ze środków Narodowego Funduszu ochrony Środowiska uzyskano dofinansowanie do kwoty: 2 077,08 zł.

Dofinansowaniem na podstawie złożonych wniosków do tut. Urzędu Gminy Pokój objętych zostało 6 posesji z terenu Gminy Pokój. W ramach zadania i dofinansowania został wykonany demontaż, transport i utylizacja wyrobów zawierających  azbest.