RODO - KLAUZULA INFORMACYJNA - więcej informacji - KLIKNIJ TUTAJ

gmina-pokoj-slider2.jpeg
 
Wybierz język:

Program OWOCE W SZKOLE

W programie OWOCE W SZKOLE
w II semestrze roku szkolnego 2012/2013, będzie uczestniczyło ponad 10 tys. szkół podstawowych, tj. o ponad 400 szkół więcej niż w I semestrze bieżącego roku szkolnego.

Po zimowych feriach dzieci wrócą do swoich szkół i do programu ARR „Owoce w szkole”. Dostawy owoców i warzyw będą organizowane przez 106 zatwierdzonych dostawców, a 7 zatwierdzonych szkół samodzielnie będzie pozyskiwało i udostępniało owoce i warzywa dzieciom ze swoich szkół. W II semestrze roku szkolnego 2012/2013 owoce i warzywa będzie spożywało ponad 950 tys. dzieci klas I-III, co stanowi 86 % liczby dzieci z grupy docelowej obejmującej 1 105 386 (tj. o ok. 4 % więcej niż w I semestrze). Przez okres 10 wybranych tygodni semestru każde dziecko uczestniczące w programie otrzyma po 23 porcje owoców i warzyw, tj. przez 3 tygodnie - po 3 porcje owocowo-warzywne w tygodniu oraz przez 7 tygodni - po 2 porcje owocowo-warzywne w tygodniu.

W województwie opolskim w II semestrze roku szkolnego 2012/2013 uczestniczyć będzie o 1% więcej uczniów niż w pierwszym semestrze, czyli 21 601 uczniów z 329 szkół podstawowych. Dostawy realizowane będą przez 4 zatwierdzonych dostawców z województw: opolskiego, mazowieckiego oraz wielkopolskiego, a także przez 1 zatwierdzoną szkołę podstawową, która samodzielnie realizować będzie dystrybucję owoców i warzyw wśród dzieci.

W ramach programu „Owoce w szkole” udostępniane są:

  • świeże owoce: jabłka, gruszki, truskawki,
  • świeże warzywa: marchew, rzodkiewki, papryka słodka,
  • soki owocowe, warzywne oraz owocowo – warzywne.

Każde dziecko uczestniczące w programie otrzymuje jednorazowo porcję składającą się z jednego produktu owocowego i jednego produktu warzywnego.

W ramach programu „Owoce w szkole” dzieci nie tylko otrzymują bezpłatnie porcje owoców i warzyw, ale również uczestniczą w działaniach edukacyjnych informujących o zdrowych nawykach żywieniowych oraz zaletach spożywania owoców i warzyw.

Dotychczasowa ocena realizacji programu „Owoce w szkole” potwierdziła, że program przyczynił się do istotnego wzrostu spożycia owoców i warzyw przez dzieci oraz zwiększenia wiedzy dzieci na temat zasad zdrowego odżywiania. Program wpłynął pozytywnie na zmianę nastawienia dzieci do jedzenia owoców i warzyw oraz spowodował korzystną zmianę zachowań rodziców dzieci uczestniczących w programie odnoszących się do żywienia dzieci.