RODO - KLAUZULA INFORMACYJNA - więcej informacji - KLIKNIJ TUTAJ

gmina-pokoj-slider2.jpeg
 
Wybierz język:

rozwiązanie umowy na świadczenie usług wywozu odpadów komunalnych

Od 1 lipca 2013 r. gminy w Polsce przejmują władztwo nad odpadami komunalnymi. W związku z powyższym należy rozwiązać  indywidualnie zawartą umowę na świadczenie usług wywozu odpadów komunalnych. Poniżej zamieszczono wzór formularza. Do 27 grudnia 2012 r. należy wypełniony i podpisany formularz oddać właściwemu sołtysowi, osobie do tego wyznaczonej lub dostarczyć do Urzędu Gminy Pokój, ul. Sienkiewicza 8, 46-034 Pokój.

 DOCwzór rozwiązania umowy (24,50KB)

Szczegółowych informacji udzielają:  Aleksandra Kołodziejczyk i Andrzej Pawlicki, tel. nr 77 469 30 97 wew.42