Park w Pokoju - Baseny Ogrodowe
GALERIA

Nabór I

Wójt gminy Pokój informuje, że na podstawie umowy dotacji nr 109/2012/G-47/OZ-ZOA/D z dnia 2 sierpnia 2012 r. Gmina Pokój otrzymała dofinansowanie zadania pn. „Demontaż, transport i unieszkodliwianie wyrobów zawierających azbest na terenie Gminy Pokój”.

Ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska w Opolu uzyskano dofinansowanie do kwoty: 3 934,46 zł, ze środków Narodowego Funduszu ochrony Środowiska uzyskano dofinansowanie do kwoty: 5 620,66 zł.

Dofinansowaniem na podstawie złożonych wniosków do tut. Urzędu Gminy Pokój objętych zostało 12 posesji z terenu Gminy Pokój. W ramach zadania i dofinansowania został wykonany demontaż, transport i utylizacja wyrobów zawierających  azbest.


Nabór II

Wójt gminy Pokój informuje, że na podstawie umowy dotacji nr 132/2012/G-47/OZ-ZOA/D Gmina Pokój otrzymała dofinansowanie zadania pn. „Demontaż, transport i unieszkodliwianie wyrobów zawierających azbest na terenie Gminy Pokój”.

Ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska w Opolu uzyskano dofinansowanie do kwoty: 12 762,19 zł, ze środków Narodowego Funduszu ochrony Środowiska uzyskano dofinansowanie do kwoty: 18 231,71 zł.

Dofinansowaniem na podstawie złożonych wniosków do tut. Urzędu Gminy Pokój objętych zostało 16 posesji z terenu Gminy Pokój. W ramach zadania i dofinansowania został wykonany demontaż, transport i utylizacja wyrobów zawierających  azbest.


INFORMACJA O UZYSKANYM DOFINSNAOWANIU NA DEMONTAŻ TRANSPORT I UTYLIZACJĘ WYROBÓW ZAWIERAJACYCH AZBEST Z TEERNU GMINY POKÓJ - NABÓR III

Opublikował(a): Tomasz Zimoch
Data publikacji:
 19-11-2012 12:53

Przewiń do góry