Park w Pokoju
GALERIA

Wójt Gminy Pokój informuje, że:

- od 01.11.2012 r. nastąpiła zmiana w wysokości świadczeń rodzinnych:

  1. 77,00 zł na dziecko w wieku do ukończenia 5 roku życia,
  2. 106,00 zł na dziecko w wiku powyżej 5 roku życia do ukończenia 18 roku życia,
  3. 115,00 zł na dziecko w wiku powyżej 18 roku życia do ukończenia 21 roku życia.

- uległo zmianie kryterium dochodowe, które dotychczas wynosiło 504,00 zł, a od 01.11.2012 r. wynosi 539,00 zł w przeliczeniu na członka rodziny,

- w przypadku gdy członkiem rodziny jest dziecko legitymujące się orzeczeniem o niepełnosprawności zasiłek rodzinny przysługuje, jeżeli dochód rodziny w przeliczeniu na osobę nie przekracza kwoty 623,00 zł.

Od 01.01.2013 r. ulega zmianie przyznanie jednorazowej zapomogi z tytułu urodzenia dziecka, obecnie nie był wymagany dochód do przyznania tej zapomogi a przyznanie od nowego roku będzie jeżeli dochód rodziny w przeliczeniu na osobę nie przekroczy kwoty 1922,00 zł.

Informujemy, że od 01.01.2013 r. sprawy związane z realizacją zasiłków rodzinnych prowadzone będą w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Pokoju a nie jak dotychczas w Urzędzie Gminy.

Teresa Krysiak

Opublikował(a): Tomasz Zimoch
Data publikacji:
 11-12-2012 08:18

Przewiń do góry