RODO - KLAUZULA INFORMACYJNA - więcej informacji - KLIKNIJ TUTAJ

gmina-pokoj-slider2.jpeg
 
Wybierz język:

Apel: Nie pal śmieci!! Nie ma już za tym żadnych argumentów

Od kilku lat w okresie jesienno – zimowym zmagamy się na terenie całej gminy ze zjawiskiem spalania śmieci.  Problem ten dotyczy odpadów stałych z różnego rodzaju tworzyw, które są spalane w piecach domowych i gospodarczych. Nie mniejszym zagrożeniem jest również wypalanie resztek organicznych, a w szczególności liści i traw na podwórkach i placach przydomowych. Konsekwencje takich praktyk są niewyobrażalnie szkodliwe przede wszystkim dla nas samych. Podejmowanie się ich nie może być uzasadnione żadnymi życiowymi względami.

Palenie śmieci jest niebezpieczne i grozi wysoką grzywną do 5 tysięcy złotych. Unikajmy domowych sposobów pozbywania się śmieci, które bez odpowiedniej technologii są dla nas po prostu zagrożeniem. Wydajność energetyczna nieposegregowanych śmieci jest niska i może stać się przyczyną bardzo poważnych i „kosztownych" kłopotów.

Podczas spalania odpadów w domowych piecach lub jeszcze gorzej na terenie własnego podwórka, do atmosfery uwalniane są też inne groźne związki, np. dwutlenek siarki, tlenki azotu, tlenek węgla, metale ciężkie (kadm, ołów, rtęć) i przeróżne pyły. Naraża nas to na zwiększoną ilość zachorowań na choroby układu oddechowego i innych narządów wewnętrznych, alergie i nowotwory. Chorują zwykle najsłabsi – małe dzieci, ludzie w podeszłym wieki oraz osoby o obniżonej odporności.

Z dniem 1 lipca 2013 r. utraciły sens wszystkie argumenty zwolenników oszczędności pozbywania się odpadów na własną rękę. Spalanie odpadów bezwzględnie straciło uzasadnienie ekonomiczne. Gmina ma obowiązek odbioru od właścicieli nieruchomości zamieszkałych każdej ilość odpadów komunalnych w ramach takiego samego poboru opłaty. Pozbywanie się śmieci na własną rękę jest zatem po prostu droższe. Wymaga dodatkowego trudu i stwarza ryzyko dotkliwych sankcji finansowych.

Obecnie urząd gminy przystąpił do akcji zwalczania niedozwolonego palenia śmieci. Przede wszystkim został zaostrzony nadzór nad tego typu aktywnością mieszkańców. Zaplanowano odpowiednie kontrole w terenie. W pierwszej kolejności postępowaniem zostaną objęte osoby podejmujące się spalania odpadów na podwórkach i placach przydomowych.

Marcin Maryjowski        


kdnps-plakat.jpeg

więcej/źródło: www.fundacjaarka.pl