RODO - KLAUZULA INFORMACYJNA - więcej informacji - KLIKNIJ TUTAJ

gmina-pokoj-slider2.jpeg
 
Wybierz język:

Spotkanie władz gminy Pokój z Prezydentem Rzeczypospolitej Polskiej

17 września 2013 r. w Opolu Wójt Gminy Pokój Barbara Zając oraz Przewodniczący Rady Gminy Pokój Jacek Gosławski uczestniczyli w spotkaniu z Prezydentem Rzeczypospolitej Polskiej Bronisławem Komorowskim. Podczas uroczystej gali w Filharmonii Opolskiej gmina Pokój, wraz z samorządem województwa i czterdziestoma pięcioma gminami naszego regionu podpisała Porozumienie w zakresie partnerskiej współpracy w ramach wsparcia rodzin wielodzietnych oraz osób starszych w województwie opolskim. Sygnatariusze porozumienia zobowiązali się m. in. do podejmowania wspólnych działań na rzecz rodzin wielodzietnych i zastępczych oraz osób starszych, na wymianę doświadczeń i informacji, na rozwijanie rozwiązań ujętych w Opolskiej Karcie Rodziny i Seniora.

źródło/więcej informacji: opolskie.pl

sygnatariusze_porozumieni5.jpeg

Sygnatariusze porozumienia - foto W.Chojnacki

Więcej informacji: „Opolska karta może być drogowskazem dla innych”