Park w Pokoju - Świątynia Matyldy
GALERIA

Przyjęcie protokołu z LII sesji Rady Gminy Pokój - 15:04:00

Wyniki imienne:

 • ZA (12):
  Jarosław Ciurla, Marcin Krysiak, Piotr Sobek, Alicja Piszczałka, Jacek Gosławski, Jadwiga Sowa, Dariusz Gregorowicz, Wacław Kociencki, Renata Arendarska, Jacek Marczak, Jerzy Jakubik, Zenon Poprawa
 • BRAK GŁOSU (3):
  Tomasz Krystosek, Marek Łukaszczyk, Krystyna Piekarska

Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały o udzieleniu Parafii Rzymskokatolickiej pw. Matki Boskiej Śnieżnej w Dąbrówce Dolnej dotacji celowej z budżetu Gminy Pokój na prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane przy zabytku wpisanym do wojewódzkiej ewidencji zabytków, znajdującym się na terenie gminy Pokój - 15:11:00

Wyniki imienne:

 • ZA (12):
  Marcin Krysiak, Jarosław Ciurla, Dariusz Gregorowicz, Wacław Kociencki, Renata Arendarska, Zenon Poprawa, Alicja Piszczałka, Jacek Gosławski, Jacek Marczak, Piotr Sobek, Jadwiga Sowa, Jerzy Jakubik
 • BRAK GŁOSU (3):
  Tomasz Krystosek, Marek Łukaszczyk, Krystyna Piekarska

Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały o udzieleniu Parafii Rzymskokatolickiej pw. Św. Stanisława Biskupa i Męczennika w Fałkowicach dotacji celowej z budżetu Gminy Pokój na prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane przy zabytku wpisanym do wojewódzkiego rejestru zabytków, znajdującym się na terenie gminy Pokój - 15:11:00

Wyniki imienne:

 • ZA (12):
  Jarosław Ciurla, Marcin Krysiak, Wacław Kociencki, Jadwiga Sowa, Jacek Marczak, Renata Arendarska, Jacek Gosławski, Jerzy Jakubik, Zenon Poprawa, Alicja Piszczałka, Dariusz Gregorowicz, Piotr Sobek
 • BRAK GŁOSU (3):
  Tomasz Krystosek, Marek Łukaszczyk, Krystyna Piekarska

Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały o udzielenie Parafii Rzymskokatolickiej pw. Krzyża Świętego w Pokoju dotacji celowej z budżetu Gminy Pokój na prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane przy zabytku wpisanym do wojewódzkiego rejestru zabytków, znajdującego się na terenie gminy Pokój - 15:12:00

Wyniki imienne:

 • ZA (12):
  Jarosław Ciurla, Marcin Krysiak, Wacław Kociencki, Zenon Poprawa, Renata Arendarska, Jerzy Jakubik, Dariusz Gregorowicz, Jadwiga Sowa, Jacek Marczak, Jacek Gosławski, Alicja Piszczałka, Piotr Sobek
 • BRAK GŁOSU (3):
  Tomasz Krystosek, Marek Łukaszczyk, Krystyna Piekarska

Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały o udzieleniu Parafii Rzymskokatolickiej pw. Krzyża Świętego w Pokoju dotacji celowej z budżetu Gminy Pokój na prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane przy zabytku wpisanym do wojewódzkiego rejestru zabytków, znajdującego się na terenie gminy Pokój (II nabór) - 15:12:00

Wyniki imienne:

 • ZA (12):
  Renata Arendarska, Jarosław Ciurla, Marcin Krysiak, Jacek Marczak, Wacław Kociencki, Jacek Gosławski, Alicja Piszczałka, Piotr Sobek, Jerzy Jakubik, Zenon Poprawa, Dariusz Gregorowicz, Jadwiga Sowa
 • BRAK GŁOSU (3):
  Tomasz Krystosek, Marek Łukaszczyk, Krystyna Piekarska

Podjęcie uchwały w sprawie zmiany budżetu gminy na 2024 rok - 15:23:00

Wyniki imienne:

 • ZA (12):
  Jacek Marczak, Marcin Krysiak, Wacław Kociencki, Renata Arendarska, Alicja Piszczałka, Jarosław Ciurla, Dariusz Gregorowicz, Zenon Poprawa, Jacek Gosławski, Jerzy Jakubik, Piotr Sobek, Jadwiga Sowa
 • BRAK GŁOSU (3):
  Tomasz Krystosek, Marek Łukaszczyk, Krystyna Piekarska

Podjęcie uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej - 15:23:00

Wyniki imienne:

 • ZA (12):
  Wacław Kociencki, Marcin Krysiak, Jarosław Ciurla, Piotr Sobek, Renata Arendarska, Dariusz Gregorowicz, Jadwiga Sowa, Jacek Marczak, Jerzy Jakubik, Alicja Piszczałka, Zenon Poprawa, Jacek Gosławski
 • BRAK GŁOSU (3):
  Tomasz Krystosek, Marek Łukaszczyk, Krystyna Piekarska
Opublikował(a): Tomasz Zimoch
Data publikacji:
 11-06-2024 11:45

Przewiń do góry