Park w Pokoju - Baseny Ogrodowe
GALERIA

Przyjęcie protokołu z LI sesji Rady Gminy Pokój - 15:03:00

Wyniki imienne:

 • ZA (13):
  Jacek Marczak, Marek Łukaszczyk, Jarosław Ciurla, Krystyna Piekarska, Alicja Piszczałka, Jacek Gosławski, Wacław Kociencki, Jerzy Jakubik, Zenon Poprawa, Marcin Krysiak, Jadwiga Sowa, Renata Arendarska, Tomasz Krystosek
 • BRAK GŁOSU (2):
  Piotr Sobek, Dariusz Gregorowicz

Podjęcie uchwały w sprawie Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Pokój w 2024 roku - 15:37:00

Wyniki imienne:

 • ZA (13):
  Jarosław Ciurla, Krystyna Piekarska, Wacław Kociencki, Marcin Krysiak, Alicja Piszczałka, Jacek Gosławski, Jadwiga Sowa, Jacek Marczak, Tomasz Krystosek, Marek Łukaszczyk, Zenon Poprawa, Renata Arendarska, Jerzy Jakubik
 • BRAK GŁOSU (2):
  Piotr Sobek, Dariusz Gregorowicz

Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały nr LI/401/2024 w sprawie posadowienia kamienia z tablicą pamiątkową - 15:40:00

Wyniki imienne:

 • ZA (13):
  Jarosław Ciurla, Wacław Kociencki, Renata Arendarska, Krystyna Piekarska, Alicja Piszczałka, Jacek Marczak, Marek Łukaszczyk, Jacek Gosławski, Jerzy Jakubik, Zenon Poprawa, Jadwiga Sowa, Tomasz Krystosek, Marcin Krysiak
 • BRAK GŁOSU (2):
  Piotr Sobek, Dariusz Gregorowicz

Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały w sprawie szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze, z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi oraz szczegółowych warunków częściowego lub całkowitego zwolnienia od opłat, jak również trybu ich pobierania, a także szczegółowych warunków przyznawania usług sąsiedzkich, wymiaru i zakresu usług sąsiedzkich oraz sposobu rozliczania wykonywania takich usług - 15:43:00

Wyniki imienne:

 • ZA (13):
  Jarosław Ciurla, Wacław Kociencki, Marcin Krysiak, Krystyna Piekarska, Marek Łukaszczyk, Alicja Piszczałka, Jacek Marczak, Jerzy Jakubik, Renata Arendarska, Jadwiga Sowa, Tomasz Krystosek, Zenon Poprawa, Jacek Gosławski
 • BRAK GŁOSU (2):
  Piotr Sobek, Dariusz Gregorowicz

Podjęcie uchwały w sprawie zmiany budżetu gminy na 2024 rok - 15:46:00

Wyniki imienne:

 • ZA (13):
  Jarosław Ciurla, Jacek Marczak, Tomasz Krystosek, Marcin Krysiak, Jadwiga Sowa, Renata Arendarska, Alicja Piszczałka, Jacek Gosławski, Marek Łukaszczyk, Zenon Poprawa, Jerzy Jakubik, Krystyna Piekarska, Wacław Kociencki
 • BRAK GŁOSU (2):
  Piotr Sobek, Dariusz Gregorowicz

Podjęcie uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej - 15:46:00

Wyniki imienne:

 • ZA (13):
  Jarosław Ciurla, Krystyna Piekarska, Marcin Krysiak, Wacław Kociencki, Marek Łukaszczyk, Jadwiga Sowa, Alicja Piszczałka, Tomasz Krystosek, Jacek Gosławski, Jerzy Jakubik, Jacek Marczak, Zenon Poprawa, Renata Arendarska
 • BRAK GŁOSU (2):
  Piotr Sobek, Dariusz Gregorowicz
Opublikował(a): Tomasz Zimoch
Data publikacji:
 11-06-2024 11:43

Przewiń do góry