Park w Pokoju - Świątynia Matyldy
GALERIA

Przyjęcie protokołu z XLIX sesji Rady Gminy Pokój - 15:02:00

Wyniki imienne:

 • ZA (15):
  Marek Łukaszczyk, Piotr Sobek, Wacław Kociencki, Jacek Marczak, Jadwiga Sowa, Marcin Krysiak, Alicja Piszczałka, Jerzy Jakubik, Krystyna Piekarska, Jacek Gosławski, Renata Arendarska, Dariusz Gregorowicz, Tomasz Krystosek, Jarosław Ciurla, Zenon Poprawa

Przyjęcie protokołu z L sesji Rady Gminy Pokój - 15:02:00

Wyniki imienne:

 • ZA (15):
  Tomasz Krystosek, Wacław Kociencki, Jarosław Ciurla, Piotr Sobek, Jacek Marczak, Jacek Gosławski, Krystyna Piekarska, Marek Łukaszczyk, Alicja Piszczałka, Dariusz Gregorowicz, Renata Arendarska, Marcin Krysiak, Jerzy Jakubik, Zenon Poprawa, Jadwiga Sowa

Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia planu pracy Rady Gminy Pokój na 2024 rok - 15:37:00

Wyniki imienne:

 • ZA (15):
  Jarosław Ciurla, Zenon Poprawa, Jacek Marczak, Jerzy Jakubik, Alicja Piszczałka, Piotr Sobek, Dariusz Gregorowicz, Marek Łukaszczyk, Jadwiga Sowa, Jacek Gosławski, Krystyna Piekarska, Tomasz Krystosek, Renata Arendarska, Marcin Krysiak, Wacław Kociencki

Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia planu pracy Komisji Rewizyjnej na 2024 rok - 15:40:00

Wyniki imienne:

 • ZA (15):
  Jarosław Ciurla, Dariusz Gregorowicz, Piotr Sobek, Jacek Gosławski, Marcin Krysiak, Marek Łukaszczyk, Jacek Marczak, Jerzy Jakubik, Renata Arendarska, Wacław Kociencki, Krystyna Piekarska, Alicja Piszczałka, Zenon Poprawa, Tomasz Krystosek, Jadwiga Sowa

Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia planu pracy Komisji Budżetowej na 2024 rok - 15:43:00

Wyniki imienne:

 • ZA (15):
  Jarosław Ciurla, Krystyna Piekarska, Dariusz Gregorowicz, Jerzy Jakubik, Jacek Gosławski, Renata Arendarska, Marek Łukaszczyk, Jacek Marczak, Wacław Kociencki, Jadwiga Sowa, Piotr Sobek, Tomasz Krystosek, Alicja Piszczałka, Zenon Poprawa, Marcin Krysiak

Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia planu pracy Komisji Skarg, Wniosków i Petycji na 2024 rok - 15:44:00

Wyniki imienne:

 • ZA (15):
  Marek Łukaszczyk, Krystyna Piekarska, Jerzy Jakubik, Piotr Sobek, Dariusz Gregorowicz, Jarosław Ciurla, Tomasz Krystosek, Jacek Marczak, Alicja Piszczałka, Jacek Gosławski, Renata Arendarska, Marcin Krysiak, Zenon Poprawa, Wacław Kociencki, Jadwiga Sowa

Podjęcie uchwały w sprawie zarządzenia wyborów sołtysa i rady sołeckiej sołectwa Jagienna - 15:46:00

Wyniki imienne:

 • ZA (15):
  Piotr Sobek, Krystyna Piekarska, Wacław Kociencki, Jarosław Ciurla, Jerzy Jakubik, Renata Arendarska, Tomasz Krystosek, Jacek Gosławski, Marek Łukaszczyk, Zenon Poprawa, Jadwiga Sowa, Dariusz Gregorowicz, Jacek Marczak, Alicja Piszczałka, Marcin Krysiak

Podjęcie uchwały w sprawie nadania Statutu Gminnej Bibliotece Publicznej w Pokoju - 15:48:00

Wyniki imienne:

 • ZA (15):
  Alicja Piszczałka, Renata Arendarska, Marek Łukaszczyk, Jarosław Ciurla, Piotr Sobek, Wacław Kociencki, Jadwiga Sowa, Jacek Marczak, Jerzy Jakubik, Tomasz Krystosek, Marcin Krysiak, Dariusz Gregorowicz, Zenon Poprawa, Jacek Gosławski, Krystyna Piekarska

Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia wysokości ekwiwalentu pieniężnego dla strażaków ratowników Ochotniczych Straży Pożarnych i kandydatów na strażaków ratowników w Gminie Pokój - 15:53:00

Wyniki imienne:

 • ZA (15):
  Piotr Sobek, Jerzy Jakubik, Krystyna Piekarska, Jarosław Ciurla, Wacław Kociencki, Tomasz Krystosek, Marcin Krysiak, Jacek Marczak, Jacek Gosławski, Renata Arendarska, Jadwiga Sowa, Alicja Piszczałka, Marek Łukaszczyk, Zenon Poprawa, Dariusz Gregorowicz

Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia skargi - 15:56:00

Wyniki imienne:

 • ZA (15):
  Piotr Sobek, Marek Łukaszczyk, Jarosław Ciurla, Marcin Krysiak, Jacek Marczak, Wacław Kociencki, Dariusz Gregorowicz, Jacek Gosławski, Jadwiga Sowa, Alicja Piszczałka, Krystyna Piekarska, Jerzy Jakubik, Zenon Poprawa, Tomasz Krystosek, Renata Arendarska

Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia programu osłonowego „Korpus Wsparcia Seniorów” Gminy Pokój na rok 2024 - 15:59:00

Wyniki imienne:

 • ZA (15):
  Jarosław Ciurla, Krystyna Piekarska, Dariusz Gregorowicz, Wacław Kociencki, Renata Arendarska, Tomasz Krystosek, Jadwiga Sowa, Jacek Gosławski, Jacek Marczak, Jerzy Jakubik, Zenon Poprawa, Piotr Sobek, Marcin Krysiak, Alicja Piszczałka, Marek Łukaszczyk

Podjęcie uchwały w sprawie szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze, z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi oraz szczegółowych warunków częściowego lub całkowitego zwolnienia od opłat, jak również trybu ich pobierania, a także szczegółowych warunków przyznawania usług sąsiedzkich, wymiaru i zakresu usług sąsiedzkich oraz sposobu rozliczania wykonywania takich usług - 16:02:00

Wyniki imienne:

 • ZA (15):
  Wacław Kociencki, Jarosław Ciurla, Piotr Sobek, Jacek Marczak, Jacek Gosławski, Dariusz Gregorowicz, Jadwiga Sowa, Marek Łukaszczyk, Jerzy Jakubik, Krystyna Piekarska, Renata Arendarska, Alicja Piszczałka, Zenon Poprawa, Marcin Krysiak, Tomasz Krystosek

Podjęcie uchwały w sprawie posadowienia kamienia z tablicą pamiątkową - 16:06:00

Wyniki imienne:

 • ZA (15):
  Krystyna Piekarska, Marcin Krysiak, Dariusz Gregorowicz, Alicja Piszczałka, Marek Łukaszczyk, Wacław Kociencki, Jerzy Jakubik, Jacek Marczak, Jarosław Ciurla, Zenon Poprawa, Jadwiga Sowa, Tomasz Krystosek, Piotr Sobek, Renata Arendarska, Jacek Gosławski

Podjęcie uchwały w sprawie wystąpienia z wnioskiem do Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji za pośrednictwem Wojewody Opolskiego o zmianę rodzaju miejscowości - 16:12:00

Wyniki imienne:

 • ZA (15):
  Wacław Kociencki, Jarosław Ciurla, Jerzy Jakubik, Alicja Piszczałka, Jacek Marczak, Tomasz Krystosek, Marek Łukaszczyk, Krystyna Piekarska, Piotr Sobek, Zenon Poprawa, Jadwiga Sowa, Renata Arendarska, Dariusz Gregorowicz, Marcin Krysiak, Jacek Gosławski

Podjęcie uchwały w sprawie wystąpienia z wnioskiem do Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji za pośrednictwem Wojewody Opolskiego o zniesienie miejscowości i włączenia jej do obszaru miejscowości - 16:16:00

Wyniki imienne:

 • ZA (15):
  Jarosław Ciurla, Piotr Sobek, Krystyna Piekarska, Alicja Piszczałka, Wacław Kociencki, Tomasz Krystosek, Renata Arendarska, Dariusz Gregorowicz, Jerzy Jakubik, Jacek Gosławski, Zenon Poprawa, Jacek Marczak, Marcin Krysiak, Jadwiga Sowa, Marek Łukaszczyk

Podjęcie uchwały w sprawie zmiany budżetu gminy na 2024 rok - 16:34:00

Wyniki imienne:

 • ZA (15):
  Jarosław Ciurla, Dariusz Gregorowicz, Wacław Kociencki, Marek Łukaszczyk, Piotr Sobek, Zenon Poprawa, Krystyna Piekarska, Marcin Krysiak, Tomasz Krystosek, Jacek Marczak, Jacek Gosławski, Jadwiga Sowa, Jerzy Jakubik, Alicja Piszczałka, Renata Arendarska

Podjęcie uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej - 16:34:00

Wyniki imienne:

 • ZA (15):
  Jarosław Ciurla, Wacław Kociencki, Krystyna Piekarska, Renata Arendarska, Tomasz Krystosek, Jadwiga Sowa, Piotr Sobek, Alicja Piszczałka, Marek Łukaszczyk, Jerzy Jakubik, Jacek Marczak, Marcin Krysiak, Dariusz Gregorowicz, Zenon Poprawa, Jacek Gosławski
Opublikował(a): Tomasz Zimoch
Data publikacji:
 11-06-2024 11:38

Przewiń do góry