Park w Pokoju - Baseny Ogrodowe
GALERIA

Podjęcie uchwały w sprawie programu osłonowego „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2024-2028 - 15:32:00

Wyniki imienne:

 • ZA (13):
  Wacław Kociencki, Marcin Krysiak, Marek Łukaszczyk, Krystyna Piekarska, Jarosław Ciurla, Jerzy Jakubik, Tomasz Krystosek, Jacek Marczak, Zenon Poprawa, Jacek Gosławski, Alicja Piszczałka, Jadwiga Sowa, Renata Arendarska
 • BRAK GŁOSU (2):
  Piotr Sobek, Dariusz Gregorowicz

Podjęcie uchwały w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do przyznania nieodpłatnie pomocy w zakresie dożywiania dla osób objętych wieloletnim rządowym programem „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2024-2028 - 15:33:00

Wyniki imienne:

 • ZA (13):
  Jarosław Ciurla, Marcin Krysiak, Tomasz Krystosek, Krystyna Piekarska, Marek Łukaszczyk, Wacław Kociencki, Renata Arendarska, Jacek Gosławski, Zenon Poprawa, Jerzy Jakubik, Alicja Piszczałka, Jacek Marczak, Jadwiga Sowa
 • BRAK GŁOSU (2):
  Piotr Sobek, Dariusz Gregorowicz

Podjęcie uchwały w sprawie określenia zasad zwrotu wydatków w zakresie dożywiania dla osób objętych programem wieloletnim „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2024-2028 - 15:33:00

Wyniki imienne:

 • ZA (13):
  Wacław Kociencki, Marcin Krysiak, Tomasz Krystosek, Jarosław Ciurla, Krystyna Piekarska, Renata Arendarska, Alicja Piszczałka, Marek Łukaszczyk, Jadwiga Sowa, Zenon Poprawa, Jacek Marczak, Jerzy Jakubik, Jacek Gosławski
 • BRAK GŁOSU (2):
  Piotr Sobek, Dariusz Gregorowicz
Opublikował(a): Tomasz Zimoch
Data publikacji:
 11-06-2024 11:24

Przewiń do góry