Park w Pokoju
GALERIA

 

ZAWIADOMIENIE O SESJI RADY GMINY

 

Na podstawie art. 20 ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2024 poz.609) zwołuję
III sesję Rady Gminy Pokój, sesja odbędzie się w dniu

11 czerwca 2024 r. o godz. 15.00

w sali narad Urzędu Gminy Pokój z następującym porządkiem obrad:

 

1. Otwarcie sesji

2. Stwierdzenie prawomocności obrad

3. Podjęcie uchwał w sprawach:

a) zmiany budżetu gminy na 2024 rok

b) wieloletniej prognozy finansowej

4. Zakończenie sesji

 

Przewodniczący Rady Gminy

Tomasz Krystosek

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Opublikował(a): Elżbieta Kuklok
Data publikacji:
 07-06-2024 08:15

Modyfikował(a): Elżbieta Kuklok
Data modyfikacji:
 07-06-2024 08:15
Przewiń do góry