Park w Pokoju - Świątynia Matyldy
GALERIA

Pokój, dnia 15 maja 2024 r.

RADA GMINY POKÓJ

OR.II.0002.1.2024

ZAWIADOMIENIE O SESJI

Zwołuję II sesję Rady Gminy Pokój, sesja odbędzie się w dniu 

23 maja 2024 r. o godz.  1500

w Oranżerii  przy Zabytkowym Parku w Pokoju  z następującym porządkiem obrad:

 1.  Otwarcie sesji 
 2.  Stwierdzenie prawomocności obrad
 3.  Przyjęcie protokołu z I sesji Rady Gminy Pokój
 4.  Przedstawienie porządku obrad przez Przewodniczącego Rady
 5.  Informacja Przewodniczącego Rady o sprawach bieżących
 6.  Informacja Wójta o działalności między sesjami
 7.  Podjęcie uchwał w sprawach:
  a) powołania Komisji Rewizyjnej
  b) powołania Komisji Budżetowej
  c) powołania Komisji Skarg, Wniosków i Petycji
  d) powołania Komisji Oświaty i Spraw Społecznych
  e) powołania Komisji Infrastruktury, Rolnictwa i Rozwoju Wsi
  f) ustalenia wynagrodzenia Wójta Gminy Pokój
 8. Interpelacje i zapytania radnych
 9. Zapytania i wnioski i mieszkańców
 10. Wolne wnioski radnych i sołtysów
 11. Zakończenie sesji

Przewodniczący Rady Gminy

Tomasz Krystosek          

Opublikował(a): Elżbieta Kuklok
Data publikacji:
 17-05-2024 13:44

Przewiń do góry