Park w Pokoju
GALERIA

ŁAD.png

 

Gmina Pokój otrzymała dofinansowanie z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadania: „Przebudowa  2 km dróg gminnych w sołectwie Domaradz”. Kwota dofinansowania wynosi 1 689 285,09 zł. Całkowita wartość zadania 1 778 194,83 zł. W ramach zadania przewidziano W ramach zadania planuje się roboty przygotowawcze,  roboty ziemne, roboty rozbiórkowe, roboty nawierzchniowe, zakup i montaż oznakowania organizacji ruchu, odbiory, dokumentację powykonawczą, nadzór inwestorski. Promesa wstępna z dnia 12.10.2023 r,, promesa z dnia 24.04.2024 r.

Opublikował(a): Beata Baron
Data publikacji:
 15-05-2024 14:26

Modyfikował(a): Beata Baron
Data modyfikacji:
 15-05-2024 14:29
Przewiń do góry