Park w Pokoju
GALERIA

Szanowni Państwo,

W związku z trwającymi pracami nad opracowaniem Gminnego Programu Rewitalizacji Gminy Pokój na lata 2024 – 2030, zapraszamy do wzięcia udziału w badaniu ankietowym poprzez  wypełnienie ankiety, której celem jest zdiagnozowanie obszaru rewitalizacji Gminy Pokój. Ankieta ma na celu poznanie Państwa opinii dotyczących potrzeb rewitalizacyjnych na terenie gminy Pokój, a także oczekiwania związane z realizacją procesu rewitalizacji jakie mogą zostać w przyszłości wdrożone.

Ankieta jest anonimowa i służy wyłącznie do celów opracowania GPR Gminy Pokój na lata 2024-2030. Zebrane wnioski zostaną w Gminnym Programie Rewitalizacji. Wypełnienie jej zajmie Państwu maksymalnie 15 minut.

Pola formularza oznaczone * są wymagane

1. Czy uważa Pan/Pani, że obszar objęty rewitalizacją powinien zostać poddany procesowi rewitalizacji?
2. Czy uważa Pan/Pani, że wskazany obszar rewitalizacji stanowi ważne miejsce związane z funkcjonowaniem gminy?
3. Czy Pana/Pani zdaniem pozostali mieszkańcy Gminy Pokój uważają obszar rewitalizacji za interesujące miejsce do mieszkania?
4. Proszę określić jak ocenia Pan/Pani stan elementów infrastruktury oraz dostępność oferty dostępnej na terenie obszaru rewitalizacji (Proszę odnieść się do każej pozycji)
Jakość dróg
Ścieżki rowerowe
Chodniki
Oświetlenie
Czystość
Zagospodarowanie przestrzeni publicznch (place, skwery, parki)
Dostęp do infrastruktury sportu i rekreacji
Stan środowiska naturalnego
Walory krajobrazowe
Dostęp do instytucji, placówek usługowych
Dostep do infrastruktury sportu i rozrywki
Poziom oferty i wydarzeń kulturalnych
Dostępność transportu publicznego
Bezpieczeństwo publiczne
Hałas
Jakość powietrza
Dostępność i jakość pomocy społecznej
Dostępność i jakość opieki zdrowotnej
Rynek pracy, możliwość rozjowu zawodowego lub zatrudnienia
Dostęp i jakość edukacji przedszkolnej
Dostęp i jakosć szkolnictwa
Dostępnosć do bazy gastronomicznej
Dostępność bazy noclegowej
Atrakcyjność turystyczna
Programy skierowane do seniorów
Warunki do prowadzenia działalności gospodarczej
5. Jakie problemy Pana/Pani zdaniem występują na terenie obszaru rewitalizacji (Proszę odnieść się do każej pozycji)
Przestępczość
Przestępczość młodocianych
Bezrobocie
Bieda
Przemoc w rodzinie
Alkoholizm
Narkomania
Hałas
Zły stan techniczny budynków
6. Czy według Pana/Pani występują jakieś inne problemy na terenie obszaru rewitalizacji niż wymienione powyżej?
METRYCZKA
Płeć
Przedział wiekowy
Wykształcenie
Status na rynku pracu

Dziękujemy za wypełnienie ankiety.

Opublikował(a): Dominika Piegza
Data publikacji:
 19-04-2024 15:03

Modyfikował(a): Dominika Piegza
Data modyfikacji:
 19-04-2024 15:04
Przewiń do góry