Park w Pokoju - Baseny Ogrodowe
GALERIA

 

 

ZAWIADOMIENIE O SESJI RADY GMINY

 

Na podstawie art. 20 ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2023 poz. 40 z późn. zm.) zwołuję LIII sesję Rady Gminy Pokój, sesja odbędzie się w dniu

24 kwietnia 2024 r. o godz. 1500

w Oranżerii przy Zabytkowym Parku w Pokoju z następującym porządkiem obrad:

 1. Otwarcie sesji

 2. Stwierdzenie prawomocności obrad

 3. Przyjęcie protokołu z LII sesji Rady Gminy Pokój

 4. Podjęcie uchwał w sprawach:

  1. zmiany uchwały o udzieleniu Parafii Rzymskokatolickiej pw. Matki Boskiej Śnieżnej w Dąbrówce Dolnej dotacji celowej z budżetu Gminy Pokój na prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane przy zabytku wpisanym do wojewódzkiej ewidencji zabytków, znajdującym się na terenie gminy Pokój

  2. zmiany uchwały o udzieleniu Parafii Rzymskokatolickiej pw. Św. Stanisława Biskupa i Męczennika w Fałkowicach dotacji celowej z budżetu Gminy Pokój na prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane przy zabytku wpisanym do wojewódzkiego rejestru zabytków, znajdującym się na terenie gminy Pokój

  3. zmiany uchwały o udzielenie Parafii Rzymskokatolickiej pw. Krzyża Świętego w Pokoju dotacji celowej z budżetu Gminy Pokój na prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane przy zabytku wpisanym do wojewódzkiego rejestru zabytków, znajdującego się na terenie gminy Pokój

  4. zmiany uchwały o udzieleniu Parafii Rzymskokatolickiej pw. Krzyża Świętego w Pokoju dotacji celowej z budżetu Gminy Pokój na prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane przy zabytku wpisanym do wojewódzkiego rejestru zabytków, znajdującego się na terenie gminy Pokój (II nabór)

  5. zmiany budżetu gminy na 2024 rok

  6. wieloletniej prognozy finansowej

 5. Zakończenie sesji

 

Przewodniczący Rady Gminy

Wacław Kociencki

 

 

 

 

Opublikował(a): Elżbieta Kuklok
Data publikacji:
 19-04-2024 08:06

Przewiń do góry