Park w Pokoju
GALERIA

Szanowni Państwo,

 

Ustawodawca ustawą z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (art. 3 ust. 3 ustawy Dz. U. z 2024, poz. 339) nałożył na wszystkie gminy w Polsce obowiązek prowadzenia elektronicznych ewidencji umów zawartych na odbieranie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości w celu kontroli wykonywania przez właścicieli nieruchomości i przedsiębiorców obowiązków wynikających z ustawy. Zgodnie z art. 6 ust. 1 i w związku z art. 5 ust. 1 pkt. 3b ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U z 2024 r., poz. 399) właściciele nieruchomości niezamieszkałych zobowiązani są do udokumentowania posiadania umowy na korzystanie z usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych poprzez okazanie takich umów i dowodów uiszczania opłat za te usługi.

Obowiązek ten dotyczy każdego podmiotu prowadzącego działalność gospodarczą, w wyniku której powstają odpady komunalne. Dotyczy to: sklepów, lokali gastronomicznych, banków, poczty, rzemiosła, wszystkich innych jednostek usługowych, organizacyjnych, obiektów produkcyjnych, zakładów usługowych i handlowych, a także działalności rolniczej.

Ustawa o utrzymaniu czystości i porządku w gminach dopuszcza jedynie w przypadku prowadzenia w części lokalu mieszkalnego obsługi biurowej działalności gospodarczej uiszczanie opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w ramach opłaty dotyczącej nieruchomości zamieszkałej (art. 6j ust. 4a ww. ustawy).

Wobec powyższego zwracamy się z uprzejmą prośbą do Przedsiębiorców prowadzących działalność na terenie Gminy Pokój, o dostarczenie w/w dokumentów do dnia 10 kwietnia 2024 r.

 

Prosimy o dostarczenie tych dokumentów do: Urzędu Gminy Pokój – sekretariat lub biuro nr 19, lub pocztą na adres: Urząd Gminy Pokój ul. Sienkiewicza 8, 46-034 Pokój lub Elektroniczna Skrzynka Podawcza: epuap.gov.pl /86frc5f0pl/SkrytkaESP. Sprawa: Pismo ogólne podpisane profilem zaufanym.

 

Szczegółowych informacji można uzyskać pod nr tel. 77 4693080 w.19

Opublikował(a): Angelika Paluch
Data publikacji:
 27-03-2024 12:46

Modyfikował(a): Angelika Paluch
Data modyfikacji:
 15-04-2024 10:17
Przewiń do góry