Park w Pokoju - Baseny Ogrodowe
GALERIA

Logotypy Unii Europejskiej oraz Programu rozwoju obszarów Wiejskich na lata 2014-2020

Gmina Pokój realizuje projekt pod nazwą "Przebudowa zbiorników retencyjnych w miejscowościach Domaradz, Jagienna i domaradzka Kuźnia". Operacja współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach poddziałania "Wsparcie na inwestycje związane z rozwojem, modernizacją i dostosowywaniem rolnictwa i leśnictwa" objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich  na lata 2014-2020.

Cel operacji: Zwiększenie retencji wód opadowych i zmniejszenie ryzyka powodziowego na obszarze gminy Pokój poprzez przebudowę zbiorników retencyjnych.

Wskaźniki Operacji:

Przebudowa/kształtowanie otwartych zbiorników retencyjnych o powierzchni nieprzekraczającej 5 000 m2 i głębokości nieprzekraczającej 3 m - 3 szt.

Przebudowa/kształtowanie infrastruktury towarzyszącej niezbędnej do funkcjonowania otwartych zbiorników retencyjnych - 3 szt.

Wartość Operacji: 499 999,99 zł

Wkład Funduszy Europejskich: 499 999,99 zł

 

Opublikował(a): Angelika Paluch
Data publikacji:
 25-03-2024 10:30

Przewiń do góry