Park w Pokoju
GALERIA

c.jpeg b.jpeg

Fundacja EkoRozwoju realizuje program „Drogi dla Natury”, którego głównym celem jest odwrócenie trendu zanikania zadrzewień liniowych, poprzez: podniesienie świadomości decydentów, społeczności lokalnych i społeczeństwa na temat ich znaczenia i funkcji, jako siedlisk i zielonej infrastruktury, jak też poprzez poprawę umiejętności planowania i utrzymania zadrzewień odpowiedzialnych władz.  Projekt wspierany jest  przez program LIFE+ Unii Europejskiej oraz Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. Gmina Pokój jako jedna z dwóch na Opolszczyźnie weźmie udział w projekcie. Efektem czego będzie program zadrzewieniowy, szkolenia, edukacja, promocja działań na całe województwo jako dobra praktyka. Ponad to zostaną posadzone drzewa wraz z uczniami szkół. Projekt ma charakter otwarty, i zaprasza się każdego komu los alei nie jest obojętny, miedzy innymi społeczność lokalna,  w celu konsultowania zagadnień związanych z przygotowaniem programu zdarzeniowego gminy.

Podobne programy były już realizowane miedzy innymi w województwie: dolnośląskim, wielkopolskim, małopolskim, pomorskim, lubuskim i warmińsko mazurskim, spotkały się z dużym poparciem miejscowych władz, zarządów dróg i co najważniejsze społeczności lokalnej.

Wybór Gminy Pokój nie jest przypadkowy, posiada wiele dobrze zachowanych alei. Gmina  stanie się modelem i ośrodkiem innowacji dla regionu w zakresie dbania o zadrzewienia.

Grzegorz Racheniuk, animator lokalny ds. zadrzewień

a.jpeg


Więcej informacji:

Opublikował(a): Tomasz Zimoch
Data publikacji:
 14-06-2013 16:20

Przewiń do góry