Park w Pokoju - Baseny Ogrodowe
GALERIA

 

ZAWIADOMIENIE O SESJI

 

Zwołuję LII sesję Rady Gminy Pokój, sesja odbędzie się w dniu

20 marca 2024 r. o godz. 1500

w Oranżerii przy Zabytkowym Parku w Pokoju z następującym porządkiem obrad:

1. Otwarcie sesji

2. Stwierdzenie prawomocności obrad

3. Przyjęcie protokołu z LI sesji Rady Gminy Pokój

4. Przedstawienie porządku obrad przez Przewodniczącego Rady

5. Informacja Przewodniczącego Rady i Przewodniczących Komisji o sprawach bieżących

6. Sprawozdanie Wójta z wykonania uchwał podjętych podczas LI sesji Rady Gminy Pokój oraz z działalności między sesjami

7. Podjęcie uchwał w sprawach:

  1. Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Pokój w 2024 roku

  2. zmiany uchwały nr LI/401/2024 w sprawie posadowienia kamienia z tablicą pamiątkową

  3. zmiany uchwały w sprawie szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze, z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi oraz szczegółowych warunków częściowego lub całkowitego zwolnienia od opłat, jak również trybu ich pobierania, a także szczegółowych warunków przyznawania usług sąsiedzkich, wymiaru i zakresu usług sąsiedzkich oraz sposobu rozliczania wykonywania takich usług

  4. zmiany budżetu gminy na 2024 rok

  5. wieloletniej prognozy finansowej

8. Interpelacje i zapytania radnych

9. Wolne wnioski radnych i sołtysów

10. Zakończenie sesji

 

Przewodniczący Rady Gminy

Wacław Kociencki


 

Opublikował(a): Elżbieta Kuklok
Data publikacji:
 15-03-2024 08:34

Przewiń do góry